Gwahardd athro yrrodd lun a neges anweddus at ddisgybl

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Evans yn bennaeth cerdd yn Ysgol Uwchradd Caerdydd

Mae cyn-bennaeth cerdd mewn ysgol yng Nghaerdydd wedi ei wahardd rhag dysgu ar ôl i banel ei gael yn euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol.

Clywodd y gwrandawiad yng Nghaerdydd fod Dale Evans, 33 oed, wedi anfon lluniau anweddus o'i hun at ddisgybl 15 oed.

Yn ogystal â hyn roedd Evans, a oedd yn athro cerdd yn Ysgol Uwchradd Caerdydd, wedi bod yn anfon negeseuon o natur rywiol at y disgybl.

Dywedodd Prifathro Ysgol Uwchradd Caerdydd, Stephen Jones fod Evans wedi cyfaddef ei fod wedi "gwneud rhywbeth gwirion" ar ôl iddo dderbyn cwyn gan y gwasanaethau cymdeithasol.

Roedd Evans wedi honni iddo ddioddef "homoffobia" gan rai o ddisgyblion yr ysgol.

Ond dywedodd cadeirydd y panel, Helen Robbins: "Rydym wedi penderfynu gwahardd Evans er mwyn gwarchod y disgyblion. Mae'n golygu y bydd ei enw'n cael ei dynnu o'r gofrestr dysgu.

"Fe all ail-ymgeisio fel athro, ond ddim am o leiaf tair blynedd. Yn y cyfamser fe fydd Evans wedi ei wahardd rhag dysgu yn gyfan gwbl."