Gwrthwynebu trwydded clwb golff wedi dillad isaf budr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Geograph/ Jonathan Wilkins
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r clwb golff wedi ymddiheuro gan ddweud eu bod am gymryd camau i geisio lleihau problemau

Mae rhai o drigolion Llanfairfechan yn gwrthwynebu ymestyn trwydded y clwb golff lleol yn dilyn honiadau am ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Roedd Clwb Golff Llanfairfechan wedi gwneud cais i ymestyn oriau'r clwb tan 02:00 ar ddyddiau Gwener a Sadwrn a hanner nos weddill yr wythnos.

Ond mae digwyddiadau fel difrod i ddrych car, sŵn mawr a gadael dillad isaf wedi'u baeddu ar giât wedi ysgogi rhai o'r trigolion i annog Cyngor Conwy i wrthod y cais.

Mae'r clwb golff wedi ymddiheuro gan ddweud eu bod yn cymryd camau i geisio lleihau'r problemau.

Rhwygo drych car

Dywedodd Suan Ward Evans, sydd wedi byw gyferbyn ers dros 20 mlynedd, fod ei theulu wedi "dioddef" pan fo'r clwb yn cael ei logi ar gyfer gweithgareddau personol.

Mae Ms Evans yn un sydd wedi rhestru ei phryderon mewn llythyr at y cyngor gan ddweud: "Ym mis Awst roedd y digwyddiad mwyaf swnllyd dwi erioed wedi'i brofi...

"Wedyn sylwi fod gwydr cwrw ar ei hanner wedi'i adael ar do fy nghar ac roedd drych ar gar fy nghar wedi'i rwygo i ffwrdd."

Ffynhonnell y llun, Cyngor Conwy
Disgrifiad o’r llun,
Mae Susan Ward Evans wedi anfon lluniau at Gyngor Conwy i gefnogi ei chwynion

Mae swyddogion y clwb golff yn credu byddai ymestyn yr oriau agor o 23:00 ar nosweithiau Mercher ac Iau, hanner nos ar nos weithiau Gwener a 19:00 Sadwrn a Sul yn rhoi "hyblygrwydd" dros gynnal digwyddiadau.

Yn dilyn ymddiheuriad y clwb, mae swyddogion wedi awgrymu cynnal cyfarfodydd pob tri mis i drafod ymddygiad gwrthgymdeithasol, defnyddio cwpanau plastig a chyflogi swyddogion diogelwch ar gyfer digwyddiadau mawr.

Mae Jean Williams, sy'n oruchwylydd yn y clwb, hefyd wedi dweud eu bod nhw wedi stopio cynnal partïon 18 oed yno bellach ac maen nhw wedi gwrthod cais i gynnal ymarferion band yno.

Mae is-bwyllgor Cyngor Conwy sy'n trafod trwyddedau yn cwrdd ddydd Gwener gydag aelodau yn cael tri chynnig - derbyn y cais gydag amodau, newid neu wrthod.