AS o Loegr yn cynnig 'ildio' sedd ar bwyllgor Cymreig

Elliw Gwawr
Gohebydd Seneddol BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Thelma Walker yn cynrychioli etholaeth yng Ngogledd Sir Efrog

Mae Aelod Seneddol o Loegr wedi dweud ei bod yn barod i adael y Pwyllgor Materion Cymreig i wneud lle i aelod Llafur o Gymru, wedi beirniadaeth nad oedd unrhyw aelod Cymreig eisiau gweithio ar y pwyllgor.

Dywedodd yr aelod dros Colne Valley, Thelma Walker ei bod wedi cytuno i ymuno â'r Pwyllgor Materion Cymreig gan ei bod yn credu ei bod hi'n bwysig bod ganddo aelodaeth lawn o 11 AS.

Ond mae Plaid Cymru wedi dweud ei fod yn siomedig nad oedd y blaid Lafur yn gallu canfod un o'u ASau o Gymru i ymuno â'r pwyllgor.

Mae'r AS o Swydd Efrog wedi cymryd lle Stephen Kinnock, AS Aberafan, sydd wedi camu o'r neilltu er mwyn canolbwyntio ar ei waith ar bwyllgorau eraill, yn benodol y pwyllgor Brexit.

"Petawn i'n gallu parhau yn aelod o dri phwyllgor yna fe fuaswn i," meddai Mr Kinnock, "ond does dim digon o oriau yn y dydd ac mae sesiynau yn gallu gwrthdaro.

"Mae'n holl bwysig bod pwyllgorau yn gallu craffu yn gywir a dal y llywodraeth i gyfrif, a fuaswn i methu gwneud hynny'n iawn ar unrhyw un o'r pwyllgorau petawn i wedi aros yn aelod o'r tri."

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Liz Saville Roberts ei bod yn "siomedig nad yw'r blaid Lafur, gyda 28 AS o Gymru, yn gallu llenwi pedair sedd ar y Pwyllgor Materion Cymreig".

"Doedd Stephen Kinnock ddim wedi mynychu'r un cyfarfod yn y Senedd hon, felly mae wedi gosod bar isel i'w olynydd," meddai.

"Ond mae rhoi AS o Swydd Efrog yn ei le, i weithio ar bwyllgor sy'n delio gyda materion yn ymwneud â Chymru, yn sarhad i'r bobl bleidleisiodd dros y Blaid Lafur yn yr etholiad.

"Mae gweithio ar y Pwyllgor Materion Cymreig yn fraint a dwi wedi fy synnu nad oes yna'r un AS Llafur o Gymru yn teimlo y gallen nhw gymryd y cyfle yma i gynrychioli eu plaid a'u gwlad ar y pwyllgor."

Llawer o broblemau tebyg

Dywedodd Mrs Walker, sy'n gyn-brifathrawes: "Dwi'n credu bod fy etholaeth yn Swydd Efrog yn rhannu llawer o'r un problemau a nifer o etholaethau yng Nghymru, o ffermio i effaith Brexit, i faterion yn ymwneud â thrafnidiaeth neu fand eang.

"Fe fyddaf yn llais ar gyfer Swydd Efrog, ond hefyd ar gyfer cymunedau yng Nghymru sydd hefyd wedi'u heffeithio gan agenda'r llywodraeth yma o gynni ariannol."

Ond ychwanegodd: "Fe fuaswn i'n fwy na hapus i gamu o'r neilltu os yw un o fy nghydweithwyr o Gymru eisiau cymryd y cyfle i fod ar y pwyllgor, ond yn y cyfamser, roeddwn yn credu ei fod yn bwysig bod gan y pwyllgor aelodaeth lawn."