Dros 6,000 yn cefnogi deiseb sgowtiaid Sir y Fflint

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Flintshire Scouts

Mae mwy na 6,500 o bobl wedi arwyddo deiseb yn galw ar Gyngor Sir y Fflint i wyrdroi penderfyniad i godi treth fusnes o £570 ar 16 o grwpiau sgowtiaid.

Ym mis Ebrill, fe newidiodd y cyngor ei bolisi ar drethu grwpiau chwaraeon ac elusennau, er mwyn ceisio mynd i'r afael â diffyg yn eu cyllideb eu hunain.

Mae'r Prif Sgowt, yr anturiaethwr Bear Grylls, wedi addo cefnogi ymgyrch sgowtiaid Sir y Fflint.

Dywedodd yr awdurdod fod cronfa ar gael i grwpiau sy'n gymwys ac yn ei chael hi'n anodd talu.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Bear Grylls yn dweud ei bod hi'n annheg codi'r dreth ar grwpiau sgowtiaid

Bydd y ddeiseb yn cael ei chyflwyno i'r cyngor cyn eu cyfarfod llawn nesaf yn ddiweddarach yn y mis.

Bellach mae sgowtiaid y sir yn talu 20% tuag at eu trethi busnes - swm sy'n amrywio rhwng £150 i £570.

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGweld mwy ar Twitter

Ar wefan Twitter, dywedodd Mr Grylls: "Rwy'n gwybod fod cynghorau dan bwysau, ond dyw e ddim yn iawn i dargedu grwpiau o sgowtiaid drwy ddileu'r 20% o'r dreth oedd yn cael ei hepgor."

Dywedodd comisiynydd rhanbarthol y sgowtiaid yn Sir y Fflint, Richard Hebden y dylai'r awdurdod fod yn cefnogi grwpiau fel hyn, nid eu cosbi.

Ychwanegodd y gallai hyn olygu gorfod codi tâl aelodaeth i'r sgowtiaid neu ddarparu llai o weithgareddau i'r 900 o aelodau.

Dywedodd prif swyddog Cyngor Sir y Fflint, Clare Budden: "Yn gynnar yn 2017, fe gysylltodd y cyngor gyda sefydliadau yr oedd disgwyl iddyn nhw gyfrannu 20% tuag at y dreth o Ebrill 2017, gan hysbysu elusennau a grwpiau gwirfoddol am gronfa caledi treth os oes gan y mudiadau drafferth gwirioneddol i dalu'r 20% ychwanegol."