Calennig! Blwyddyn Newydd Dda i bawb sydd yn y tŷ!

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Dr Nicholas Shilton
Disgrifiad o’r llun,
Tybed sut hwyl gafodd Soffia, Steffan ac Elenor Nicholas wrth hel Calennig yn y Buarth, Aberystwyth?
Ffynhonnell y llun, @owstal
Disgrifiad o’r llun,
Fe gasglodd criw Calennig Melin Gruffydd yng Nghaerdydd £180 i'r Cylch Meithrin lleol wrth fynd o ddrws i ddrws yn yr Eglwys Newydd
Ffynhonnell y llun, Lynsey Thomas
Disgrifiad o’r llun,
Magw a Bedwyr (a Mam a Dad) yn casglu calennig yn Llandysul
Ffynhonnell y llun, Rhiannon Lewis
Disgrifiad o’r llun,
Ffans Star Wars, Trystan a Llewelyn, yn canu Calennig yn ardal Llanbed
Ffynhonnell y llun, Sian Davies
Disgrifiad o’r llun,
Dyma Hanna Ceri, Leisa Jên a Lleucu Medi fu'n casglu Calennig yn ardal Sarnau a Glynarthen
Ffynhonnell y llun, Bethan Evans
Disgrifiad o’r llun,
Bu'r criw yma yn hel calennig ym maes carafannau Erwbarfe ym Mhontarfynach
Ffynhonnell y llun, Ffion Medi Lewis-Hughes
Disgrifiad o’r llun,
Tomos Ifan, Gwion Jac ac Anni Grug yn derbyn arian yn Nhregaron
Ffynhonnell y llun, Deina Hockenhull
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Elis Hockenhull lwyddiant yn casglu yn Nhregaron hefyd!
Ffynhonnell y llun, Victoria Evans
Disgrifiad o’r llun,
Tybed a wnaeth rhywun ateb y drws i Teifi ym Mhontyberem?
Ffynhonnell y llun, Sioned Evans
Disgrifiad o’r llun,
Canu pert gan Mabli, Gruffydd, Gwenno a Lleucu yng Nghapel Madog ger Aberystwyth
Ffynhonnell y llun, Nia Davies
Disgrifiad o’r llun,
Elliw o Lanybydder yn canu o gwmpas Cwrtnewydd, Cwmsychpant a Drefach bore ‘ma! Wedi ‘joio mas draw, medde Mam!
Ffynhonnell y llun, Bethan Scourfield
Disgrifiad o’r llun,
Fe gasglodd Dafydd, Elen, Siwan a Gwenan arian i elusennau Oxfam ac UNICEF ym Mynachlogddu, Sir Benfro
Ffynhonnell y llun, Rhian England
Disgrifiad o’r llun,
Lisa ac Alaw ar eu ffordd i ganu calennig ym Mlaencwrt