Plentyn wedi marw mewn gwrthdrawiad ger Tonysguboriau

Cyhoeddwyd

Mae plentyn wyth oed wedi marw ar ôl i'r car oedd yn teithio ynddo daro coeden yn Rhondda Cynon Taf.

Cafodd nifer o bobl eraill hefyd eu hanafu ar ffordd goediog ger Tonysguboriau ddydd Iau.

Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad yng nghoedwig Smilog pan darodd y car Seat Altea goeden.

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu De Cymru: "O ganlyniad i'r gwrthdrawiad bu farw bachgen wyth oed oedd yn teithio yn y car."

Mae'r heddlu yn awyddus i unrhyw un sydd â gwybodaeth am y gwrthdrawiad i gysylltu gyda nhw.