Pwy sy ar ben y goeden eleni?

Cyhoeddwyd

Pa garol neu gân 'dolig Gymraeg ydy'ch ffefryn chi?

Cafodd goreuon gwrandawyr Radio Cymru eu datgelu gan Lisa Gwilym a Richard Rees ar 22 Rhagfyr.

Fel hyn aeth y pleidleisiau gan ddechrau yn yr 20fed safle....

20. Bachgen a Aned (Teilwng yw'r Owen) - Sonia Jones a Geraint Griffiths

19. Fy Nghariad Gwyn - Yws Gwynedd

18. Carol Catrin - Aled Wyn Davies

17. Alaw Mair - Delwyn Siôn

16. 'Dolig Hwn - Ifan Siôn Davies

15. Clywch Lu'r Nef - Gildas

14. Clychau'r Ceirw - Al Lewis Band

13. Pwy Sy'n Dwad - Y Santasonics

12. O Sanctaidd Nos - Alistair James a Laura Sutton

11. Hwiangerdd Mair - Lleuwen

10. Haleliwia - Brigyn

9. I Orwedd mewn Preseb - John ac Alun

8. Ganol Gaeaf Noethlwm - Bryn Terfel

7. Noson Oer Nadolig - Meic Stevens

6. Nadolig Llawen i Chi Gyd - Caryl Parry Jones

5. O Deuwch Ffyddloniaid - Côr Meibion Llanelli

4. Dawel Nos - Triawd y Coleg

3. Gwyl y Baban - Caryl Parry Jones

2. Un Seren - Delwyn Siôn

1. Nadolig Pwy a Wyr - Ryan Davies