Rhybudd yfed a gyrru wedi gwrthdrawiad Caerdydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, @SWP_Roads

Mae Heddlu De Cymru wedi atgoffa pobl i beidio ag yfed a gyrru'r Nadolig hwn yn dilyn gwrthdrawiad ar un o brif strydoedd Caerdydd.

Cafodd gyrrwr car ei arestio ar ôl i'w gerbyd droi drosodd ar Heol Casnewydd nos Fawrth. Ni chafodd unrhyw un eu hanafu.

Bydd gyrrwr y car yn mynd o flaen ynadon wedi ei gyhuddo o yfed a gyrru.

Dywedodd yr heddlu: "Dyma'r rheswm pam na ddylech chi yfed a gyrru, diolch byth doedd dim anafiadau ac mae pawb oedd yn y cerbyd yn iawn."

Ffynhonnell y llun, @SWP_Roads