Pantomeim teuluol i godi arian at y Steddfod

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Elan Evans
Disgrifiad o’r llun,
Anthony a Glenys Evans gyda'u plant a'u teuluoedd

O na dydyn nhw ddim, o ydyn maen nhw!

Efallai bod nifer ohonoch chi wedi gweld pantomeim dros y 'Dolig neu wedi mwynhau Shane a'r Belen Aur ar S4C. Ond mae teulu o Gaerdydd wedi mynd i ysbryd y traddodiad go iawn yn llythrennol gan baratoi eu panto eu hunain.

Dyma'r ail dro i aelodau o dair cenhedlaeth o'r teulu Evans berfformio mewn pantomeim gyda'i gilydd er mwyn codi arian at Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018.

Glenys Evans sydd wedi sgrifennu pantomeim OMB, a'i gŵr, yr arlunydd Anthony Evans yw'r dame.

Mae eu merch, Medi Evans a'i gŵr Owain Lloyd yn cymryd rhan yn ogystal â'u dwy wyres Elan a Nannon Evans.

Yn ymuno â nhw hefyd mae Trystan ap Owen, Essex Harvard a'r newyddiadurwr Owain Evans (dim perthynas mae'n debyg!).

Bydd OMB yn cael ei berfformio yn Ysgol Glantaf, Caerdydd ar 6 a 7 Ionawr 2018

"Ddeng mlynedd yn ôl pan oedd y Steddfod yng Nghaerdydd ddiwetha' oedd y tro cyntaf wnaethon ni fe gyda'n gilydd a wnaethon ni godi lot o arian," meddai Glenys sydd wedi bod yn sgriptiwr ar gyfer rhaglenni plant ar S4C.

Roedd aelodau eraill o bentref Eglwys Newydd yn y panto hwnnw ond roedd cymaint o bobl ddim ar gael y tro yma fe aeth Glenys ati i recriwtio mwy o aelodau'r teulu.

Yn ffodus maen nhw i gyd yn byw o fewn tafliad carreg i'w gilydd a pherfformio yn eu gwaed!

Mae Medi yn actores a raddiodd o'r Coleg Cerdd a Drama, Elan yn DJ a chyflwynydd a raddiodd mewn drama a'i chwaer Nannon wedi astudio drama yn y brifysgol hefyd.

"Ni'n lwcus iawn, mae wyth o wyrion gyda ni a digwydd bod ni gyd yn byw yn yr Eglwys Newydd, a ni gyd yn gweld ein gilydd trwy'r amser," meddai Glenys.

"Ar nos Nadolig mae pawb yn dod draw i'n tŷ ni ac mae'r sŵn rhyfedda - mae angen Panadols cyn mynd i'r gwely! Maen nhw'n lot o sbort.

"Fy ngŵr i Anthony oedd bob amser yn mynd i fod yn dame. Nath e fe 10 mlynedd yn ôl so ma fe'n mynd nôl i'w rôl gwisgo ffroc - mae'n cael gwisgo ffroc bob 10 mlynedd, mae e wrth ei fodd!"

Mae'r stori yn troi o gwmpas cymeriad Mam Bach a'i merch sy'n ceisio cadw eu gwersyll gwyliau ar agor ar ôl mynd i drafferthion.

"Fi'n gobeithio bydd cwpl o syrpreisys a phethe'n digwydd fydd pobl ddim yn disgwyl," meddai Glenys.

"Nannon ac Owain, y mab-yng-ngyfraith yw'r rhai drwg - Mog a Tag - mae Mam eisiau mogi un a tagu'r llall - mae'r jôcs mor contrived!"

"Mae'n mynd i fod yn sbort a sdim ots os fydd e ddim yn berffaith!" ychwanegodd.

"Ma fe'n hileriys gweld Dadcu yn gwneud drag a serenu," meddai Elan "ma' fe mor ffyni, rhywbeth ni'n profi o ddydd i ddydd, a nawr ma' pawb arall yn gallu profi pa mor lyfli a boncyrs yw e ar y llwyfan.

"Roedd e'n arfer neud lot o panto pan oedd e'n athro celf yn Ysgol Glantaf so mae yn ei waed e.

"Mae'n fwy na pharod i gael pobl i chwerthin am ei ben!

"Fi'n credu bod Dadcu yn bendant yn dod â strîc dramatic i'r teulu ond mae Mamgu hefyd mor greadigol o ran creu a sgrifennu yn gyffredinol, mae hi'n sicr yn storïwr," meddai Elan.

"Fi'n cofio pan o'n i'n fach roedd hi'n amazing am ddweud stori. Highlight mynd am sleepover gyda Mamgu a Thadcu oedd cael storis gan Mamgu gyda'r nos.

"Mae dawn i ddweud stori ganddi hi yn bendant.

"Ni gyd yn cael cymaint o hwyl gyda'n gilydd.

"Ni mewn stitches drwy'r amser. Mae pob un rihyrsal yn dechrau gyda 10 munud o chwerthin a wedyn ni'n gorfod dweud na, hang on, mae pobl wedi prynu tocynnau ar gyfer hwn!

Ffynhonnell y llun, Owain Evans
Disgrifiad o’r llun,
Mae Owain Evans yn ohebydd newyddion i BBC Cymru ac yn byw yn Eglwys Newydd, Caerdydd

"Ac mae i gyd at achos da, gobeithio nawn ni gasglu lot fawr o arian i'r Steddfod."

Rhan fach sydd gan y gohebydd newyddion Owain Evans a 'dyw hi ddim mor anhebyg â hynny i'w waith o ddydd i ddydd, meddai.

"Rwy'n chwarae rhan gohebydd, sydd ddim mor ofnadwy o wahanol i realiti bywyd! Ond mae'n fersiwn ychydig bach yn wahanol i'r hyn dwi'n neu o ddydd i ddydd.

"Roedd rhaid imi ddod ag elfennau digri i mewn, peidio cymeryd fy hun rhy o ddifri a gwneud ychydig o hwyl am ben fy hun - fersiwn eithafol o'r gohebydd efallai.

Mae'r profiad wedi deffro hen uchelgais oedd gan y gohebydd fel aelod ifanc o Theatr Ieuenctid Ceredigion.

"Bues i â mryd ar un adeg ar fynd i fyd y ddrama a dweud y gwir," meddai, "felly mae wedi cael ei atgyfodi ar ôl sawl blwyddyn.

"Ond mae elfen o berfformio yn fy ngwaith o ddydd i ddydd, pan ti'n gohebu ac yn sefyll o flaen camera mae 'na elfen o berfformio yn y gwaith.

"Ond rhan cameo sydd gen i. Dwi'n gweld yn Medi, Elan a Nannon ddawn naturiol rhyfeddol fel actorion comig - maen nhw mewn i'r cymeriad yn syth.

"A dyma'r mwya difrifol fi 'di gweld Glenys erioed! Hi yw'r person siriys yn yr ymarferion lle mewn gwrionedd nid fel'na mae hi!"