Lluniau'r flwyddyn

Cyhoeddwyd

Mae blwyddyn arall bron ar ben ond bydd yr atgofion efo ni am byth. Dyma i chi rai o uchafbwyntiau 2017 mewn lluniau trwy lens ffotograffwyr Cymru Fyw...

Ffynhonnell y llun, Morgan Jones

Ym mis Chwefror roedd Doris yn rhuo trwy Gymru a chreu cryn dipyn o lanast...

Cadi Gwyn Edwards enillodd Cân i Gymru eleni gyda'i chân Rhydd. Ewch i weld rhagor o luniau'r gystadleuaeth flynyddol...

Ffynhonnell y llun, Iestyn Hughes

Cystadleuaeth Côr Cymru yn Aberystwyth gafodd y sylw ym mis Ebrill. Côr Merched Sir Gâr ddaeth yn fuddugol eleni:

Ffynhonnell y llun, Iolo Penri

Roedd cei Caernarfon dan ei sang ym mis Mai ar gyfer yr ŵyl fwyd flynyddol. Mae'r fwydlen luniau i'w gweld yma...

Tro Pen-y-bont ar Ogwr oedd hi i gynnal Eisteddfod yr Urdd. Rhwyfwch eich ffordd at weddill lluniau'r wythnos:

Ffynhonnell y llun, Kristina Banholzer

Symudodd Tafwyl eleni i gaeau Llandaf gan nad oedd y gofod yng nghysgod y castell ar gael, ond os rhywbeth roedd hi'n fwy poblogaidd nag erioed...

Ffynhonnell y llun, Lleucu Meinir

Maen nhw'n gwybod sut mae joio tua'r gorllewin hefyd. Roedd 'na sawl parti ar draeth Llangrannog yn ystod Gwyl Nôl a Mla'n... felly ml'an â chi at weddill y lluniau...

Ffynhonnell y llun, Iolo Penri

Er gwaetha'r tywydd mawr a'r trafferthion parcio ddechrau'r wythnos ym Modedern, roedd hi'n Eisteddfod Genedlaethol gofiadwy.

Ffynhonnell y llun, Lucy Roberts

Roedd 'na ŵyl liwgar iawn arall ar gyrion Crughywel ym mis Awst. Mwynhewch y lluniau bytholwyrdd:

Ffynhonnell y llun, Iolo Penri

Roedd y meysydd parcio ym Mhortmeirion yn tipyn sychach eleni na'r llynedd. Mae Gŵyl Rhif 6 yn mynd o nerth i nerth...

'Fallai y bydd y lluniau yma at eich 'tant'. Tro Llandysul oedd hi eleni i gynnal yr Ŵyl Cerdd Dant...

Ffynhonnell y llun, Iolo Penri

Roed 'an olygfeydd digon sŵreal ar lwyfan Venue Cymru yn Llandudno ym mis Tachwedd wrth i ffermwyr ifanc o bob cwr o'r wlad arddangos eu doniau...

Pren-derfynodd y ddau gi bach yma ymweld â'r Ffair Aeaf yn Llanelwedd ym mis Rhagfyr.