Ateb y Galw: Beti George

Cyhoeddwyd

Beti George sy'n Ateb y Galw yr wythnos hon, wedi iddi gael ei henwebu gan Huw Edwards wythnos diwetha'.

Beth ydi dy atgof cyntaf?

Mewn pram ar y rhos uwchben pentre Coedybryn yn gwylio Abertawe yn llosgi (falle mai dychymyg yw e!).

Pwy oeddet ti'n ei ffansio pan yn iau?

Gregory Peck.

Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

Cyhoeddi ar Heddiw bod dau g*nt wedi colli eu swyddi yn Sir Fôn...

Disgrifiad o’r llun,
Mae Beti wedi bod yn wyneb cyfarwydd ar deledu Cymraeg ers yr 1970au

Pryd oedd y tro diwethaf i ti grïo?

Mae'r dagrau yn dod rhyw ben bob dydd.

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

Siwgr.

Dy hoff le yng Nghymru a pham?

Llangrannog, ble mae fy ngwreiddiau.

Y noson orau i ti ei chael erioed?

Cyfrinach!

O Archif Ateb y Galw:

Disgrifia dy hun mewn tri gair

Ffyddlon, penderfynol a diamynedd (yn y car).

Beth yw dy hoff lyfr neu ffilm?

Cwestiwn amhosib! Cefais fy nghyffwrdd gan The Bridge on the Drina gan Ivo Andrić - nofel hanesyddol sy'n rhoi gwell dealltwriaeth o'r berthynas rhwng y Serbiaid a Mwslimiaid Bosnia.

Byw neu farw, gyda phwy fyddet ti'n cael diod. Pam?

David - roedd e'n gallu bod yn gymaint o hwyl.

Disgrifiad o’r llun,
Bu farw David Parry-Jones, partner Beti, ym mis Ebrill 2017 yn dilyn blynyddoedd o ddioddef o glefyd Alzheimer. Cododd Beti ymwybyddiaeth o'r clefyd drwy raglenni dirdynnol ar S4C a BBC Radio Wales

Dyweda rywbeth amdanat ti dy hun nad oes yna lawer o bobl yn ei wybod

Dwi'n perthyn i Sarnicol, y bardd.

Ar dy ddiwrnod olaf ar y blaned, beth fyddet ti'n ei wneud?

Dim yn siŵr - unai dathlu gadael yr hen fyd boncyrs 'ma, neu hiraethu am adael teulu a ffrindiau.

Beth yw dy hoff gân a pham?

Eto - cwestiwn amhosib! Ond mae Watsia Di Dy Hun yn 'neud i fi wenu.

Cwrs cyntaf, prif gwrs a phwdin - beth fyddai'r dewis?

Bara lawr a chocos; Cimwch o ynys Samos a salad Groegaidd; Pei Banoffi.

Petaset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai fo/hi?

Theresa May er mwyn gallu cyhoeddi ein bod yn dileu Brexit.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd Beti a Gwyn Llewelyn yn cyflwyno Heddiw gyda'i gilydd am flynyddoedd

Pwy sydd yn Ateb y Galw wythnos nesaf?

Gwyn Llewelyn