Steffan Lewis AC yn dioddef o ganser 'pedwerydd cyfnod'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Steffan Lewis ei ethol yn Aelod Cynulliad ym mis Mai 2016

Mae'r Aelod Cynulliad Steffan Lewis wedi cyhoeddi fod canser arno, gan ychwanegu ei fod yn "benderfynol o frwydro".

Mewn datganiad dywedodd Mr Lewis, Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros ranbarth y de ddwyrain, ei fod wedi cael "y newyddion torcalonnus fod canlyniadau sgan CT yn dangos fod canser yn ei bedwerydd cyfnod arna i".

Ychwanegodd: "Er nad yw union natur y canser yn hysbys eto, mae wedi datblygu'n sylweddol.

"Rwyf i a fy nheulu yn parhau i ddod i delerau gyda'r newyddion ond rwy'n benderfynol o frwydro'r salwch a dod drwyddi."

'Penderfynol' o drechu'r salwch

Mae Mr Lewis, sy'n 33 oed, wedi bod yn Aelod Cynulliad ers iddo gael ei ethol ym mis Mai 2016. Mae'n byw yn y Coed-duon gyda'i wraig a'i fab.

Yn ei ddatganiad, ychwanegodd ei fod yn cael cefnogaeth anhygoel gan ei deulu, ei ffrindiau a chydweithwyr a diolchodd i staff Ysbyty Brenhinol Gwent am y gofal y maen nhw'n ei ddarparu.

"Byddaf yn cael profion pellach dros y dyddiau nesaf a bydd cynllun triniaeth yn cael ei baratoi i mi," meddai.

"Gwn fy mod yn y dwylo gorau posib i drechu'r salwch hwn ac rwy'n benderfynol o wneud hynny.

"Rwy'n gofyn nawr am breifatrwydd i mi a fy nheulu wrth i mi dderbyn triniaeth."