Beth sydd wedi gwneud Huw Edwards mor hapus?

Cyhoeddwyd

Pam fod Huw Edwards â'i fodiau i fyny yn stiwdio BBC News at Ten yn lle ei ystum arferol o ymestyn ei fraich chwith a rhoi ei benelin dde ar y ddesg?

Postiodd y cyflwynydd y llun ar Twitter wrth ddiolch i blant yn Ysgol Gynradd Lansdowne, Caerdydd, sydd wedi gwneud fideo o'u cân rap Do the Huw a'i rannu ar y cyfryngau cymdeithasol.

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGweld mwy ar Twitter

Cafodd y fideo #DoTheHuw ei rhannu'n helaeth ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae ystum nosweithiol Huw Edwards wedi dod yn dipyn o ffenomenon wedi i gyfrif Twitter Huws at Ten ddechrau tynnu sylw ato.

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGweld mwy ar Twitter

Ond mae plant Blwyddyn 3 Ysgol Gynradd Lansdowne wedi mynd gam ymhellach gyda'u rap sy'n clodfori prif gyflwynydd newyddion deg o'r gloch y BBC ac yn dangos sut i wneud yr ystum enwog wrth eu desgiau yn y dosbarth.

Ac maen nhw'n amlwg wedi gwneud argraff ar Huw Edwards ei hun a'r bron i 3,000 sydd wedi gwylio'r fideo hyd yma.

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGweld mwy ar Twitter

Nid dyna ddiwedd y stori chwaith, mae'n ymddangos fod y plant wedi cael ymweliad gan y newyddiadurwr yn ddiweddarach.

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGweld mwy ar Twitter