Lleihau dedfryd cyn imam o Gaerdydd am droseddau rhyw

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Mohammed Haji Sadiq

Mae cyn imam o Gaerdydd gafodd ei garcharu am gam-drin plant yn rhywiol wedi clywed y bydd ei ddedfryd yn cael ei lleihau o bedair blynedd ar ôl apêl.

Yn wreiddiol cafodd Mohammed Saji Sadiq, 81 oed, ei garcharu am 13 o flynyddoedd ym mis Gorffennaf, ar ôl i lys ei gael yn euog o 14 cyhuddiad o gam-drin plant, oedd yn 11 oed neu lai.

Ond methiant oedd ymdrech Sadiq i gael y ddedfryd wedi ei diddymu.

Roedd Sadiq o ardal Cyncoed yn athro Astudiaethau'r Coran ym mosg Madina rhwng 1976 a 2006.

Roedd y cyhuddiadau yn ymwneud â phedair merch rhwng 1996 a 2006 yn y mosg ar Ffordd Woodville yn y ddinas.

Ddydd Iau fe wrthododd barnwyr apêl yn Llys y Goron Caerdydd ei gais fod y ddedfryd wreiddiol yn 'anniogel' ond roedden nhw o'r farn ei fod yn rhy llym, gan ei leihau i naw mlynedd.

Roedd o wedi gwrthod y cyhuddiad yn ymwneud â'r merched rhwng pump a 11 oed, gan feio'r cyhuddiadau ar 'wleidyddiaeth fewnol' o fewn y mosg.