Rhybudd tabledi ecstasi peryglus yn y gorllewin

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Mae pobl yn cael eu rhybuddio am beryglon ecstasi ar ôl i nifer o bobl ifanc orfod cael triniaeth ysbyty yn y gorllewin o fewn y mis diwethaf.

Roedd yr achos mwyaf diweddar nos Fercher pan fu'n rhaid cludo merch 16 oed i'r ysbyty.

Mae 'na bryder arbennig am dabledi MDMA melyn a glas gyda logo cwmni Ikea, a rhai pinc gyda logo Rolls Royce.

Daw'r rhybudd gan Heddlu Dyfed-Powys, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Dyfed (DDAS).

Mewn datganiad maen nhw'n dweud bod nifer o bobl yn eu harddegau wedi cael eu cludo i'r ysbyty yn Sir Benfro yn dioddef o effeithiau cymryd ecstasi.

'Symtomau all beryglu bywyd'

Mae'r symtomau'n cynnwys curiad calon peryglus o gyflym a chwysu eithriadol.

Daeth swyddogion o hyd i gyflenwad o'r tabledi Rolls Royce dros y penwythnos mewn eiddo ym Mrynaman, Sir Gaerfyrddin.

Dywedodd Rheolwr Gwasanaeth DDAS, Sian Roberts eu bod yn erfyn ar bobl i beidio â chymryd y cyffur, "...hyd yn oed rheiny sy'n arfer cymryd MDMA neu ecstasi yn aml oherwydd rydym yn gweld symtomau all beryglu bywyd gyda rhai o'r cyflenwadau yn ardal Dyfed".

Ychwanegodd: "Does dim ffordd o wybod beth mae tabled neu bowdwr yn ei gynnwys tan ar ôl i berson ei gymryd.

"Os mae rhywun yn prynu'r cyffur ac yn dechrau teimlo'n sâl ar ôl ei gymryd, mae'n rhaid iddyn nhw fynd i'r ysbyty yn syth a dweud wrth staff meddygol beth maen nhw wedi'i gymryd."