Tasglu i ystyried tâl ac amodau gwaith athrawon Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Bydd grŵp o arbenigwr addysg yn ystyried tâl ac amodau gwaith athrawon yng Nghymru yn y dyfodol, a bydd trefn newydd mewn grym o Fedi 2019.

Yr Athro Mick Waters yw cadeirydd tasglu fydd yn cael ei sefydlu yn y flwyddyn newydd fel rhan o broses ymgynghori cyhoeddus.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams nad ydy cysylltu amodau gwaith athrawon Cymru â rhai athrawon Lloegr "yn briodol, yn berthnasol nag o fantais mwyach i'r proffesiwn yng Nghymru".

Mae'r pwerau'n cael eu trosglwyddo i Fae Caerdydd ar ôl i Ddeddf Cymru ddod i rym eleni.

Dywedodd Ms Williams: "Bydd y grŵp yn adolygu trefniadau presennol tâl ac amodau athrawon ac yn ystyried manteision a rhwystrau'r system bresennol."

Bydd y tasglu'n cyflwyno argymhellion i Lywodraeth Cymru erbyn hydref y flwyddyn nesaf.

Yn ôl yr Ysgrifennydd Addysg, fe fydd y system newydd wedi ei seilio ar werthoedd Cymreig, gan gynnwys "tegwch a rhagoriaeth, ymroddiad i addysg gynhwysol a chefnogi ein hathrawon i godi safonau i bawb".

Mae rhai undebau athrawon wedi gwrthwynebu datganoli tâl ac amodau gan ofni y gallai athrawon yng Nghymru gael telerau gwaeth nag athrawon dros y ffin.