Nifer o loi bach yn marw mewn tân ar fferm yng Nghonwy

Cyhoeddwyd

Mae nifer o anifeiliaid wedi cael eu lladd yn dilyn tân mewn sied fferm yn Llanfair Talhaearn ger Abergele.

Bu'n rhaid i Wasanaeth Tân y gogledd alw ar 6 criw i ddod i ymladd y tân nos Sul.

Yn ôl y gwasanaeth mae rhan o'r adeilad wedi dymchwel a'r gred yw bod nifer o loi bach wedi marw yn y tân.

Bydd ymchwiliad yn cael ei gynnal fore Llun i geisio darganfod beth achosodd y tân.