Ymosodiad Caerfyrddin: Cyhuddo tri o bobl

Cyhoeddwyd

Mae tri o bobl wedi eu cyhuddo o ymosod yn dilyn digwyddiad yng Nghaerfyrddin brynhawn Gwener.

Fe ddigwyddodd yr ymosodiad honedig ar ddyn yn Stryd y Bont tua 16:30.

Mae dyn 44 oed wedi ei gyhuddo o ymosod ac o fod ag arf yn ei feddiant, ac mae disgwyl iddo ymddangos yn llys ynadon Llanelli yn ddiweddarach ddydd Llun.

Mae dyn arall 50 oed wedi ei gyhuddo o ymosod a'i rhyddhau ar fechnïaeth tra bod menyw 43 oed wedi ei chyhuddo o'r un drosedd.

Mae'r fenyw hefyd wedi ei rhyddhau ar fechnïaeth ac mae disgwyl i'r ddau ymddangos yn llys ynadon Llanelli yn ddiweddarach yn y mis.

Straeon perthnasol