Lluniau: Eira dydd Llun

Cyhoeddwyd

Dyma gipolwg, mewn lluniau ar yr eira yng Nghymru ddydd Llun:

Ffynhonnell y llun, Rhys Huws
Disgrifiad o’r llun, Mae golygfa hyfryd gan y ddau ddyn eira yma ym Mhant-y-Crug, Ceredigion
Ffynhonnell y llun, Llinos Dafydd
Disgrifiad o’r llun, Bore prydferth yn ardal Croeslan, Llandysul. Mae'r ysgol leol, Ysgol Bro Teifi, ar gau heddiw, cyfle i blant yr ardal fwynhau'r eira!
Ffynhonnell y llun, B&B Betws y Coed
Disgrifiad o’r llun, Golygfa hyfryd ym Metws-y-Coed
Ffynhonnell y llun, Barbara Watkin
Disgrifiad o’r llun, Barbara Watkin yn palu ei ffordd allan o'r tŷ yn Ffairhos uwchlaw Pontrhydfendigaid, Ceredigion, fore Llun.
Ffynhonnell y llun, Archif Sgrin a Sain Cymru
Disgrifiad o’r llun, Mae'r dyn eira bach yma'n edrych yn hapus ond yn go unig o flaen y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth fore Llun!
Ffynhonnell y llun, Megan Varley
Disgrifiad o’r llun, Doedd Megan Varley o'r Foel rhwng Machynlleth a Llanfair Caereinion yn methu â chyrraedd ei gwaith ym Machynlleth y bore 'ma.
Disgrifiad o’r llun, Teulu o ddynion eira ym Mynwent y Crynwyr
Ffynhonnell y llun, Annette Greenwood
Disgrifiad o’r llun, Llyn Mymbyr fore Llun.
Ffynhonnell y llun, Aron Jones
Disgrifiad o’r llun, Llanrwst o Goedwig Gwydir
Disgrifiad o’r llun, Erin ac Ifan, a'u ffrind newydd, yn mwynhau'r eira yn ardal Llambed
Ffynhonnell y llun, Megan Roberts
Disgrifiad o’r llun, Cŵn yn yr eira yn ardal Treuddyn, Sir y Fflint
Ffynhonnell y llun, Mari Lewis
Disgrifiad o’r llun, Ffarm Henllan yn ardal Machynlleth
Ffynhonnell y llun, Mari Lewis
Disgrifiad o’r llun, Defaid ar ffarm Henllan ger Machynlleth
Ffynhonnell y llun, Nia Cole
Disgrifiad o’r llun, Ger Talgarreg yng Ngheredigion
Disgrifiad o’r llun, Mathe yn mwynhau'r eira yn ardal Y Bala, gyda'r Arenig Fawr yn y cefndir.
Disgrifiad o’r llun, Lleucu yn mwynhau ar y sled ym Mhontrhydfendigaid
Disgrifiad o’r llun, Ilan a Mali ar fin mynd ar y trên i weld Siôn Corn
Ffynhonnell y llun, Lois Elis Roberts
Disgrifiad o’r llun, Plant yn mwynhau'r eira ym Mhen Llŷn
Disgrifiad o’r llun, Yn Harford, Llanwrda
Disgrifiad o’r llun, Mae'r plantos yma o Dregaron ar ben eu digon yn yr eira ddydd Llun
Ffynhonnell y llun, Ysgol Ciliau Parc
Disgrifiad o’r llun, Roedd Ysgol Ciliau Parc yng Ngheredigion ar agor ddydd Llun, cyfle i'r plant fwynhau creu angylion eira!
Disgrifiad o’r llun, Yr haul yn machlud dros Aberystwyth nos Lun

Anfonwch eich lluniau eira at cymrufyw@bbc.co.uk.

Pynciau Cysylltiedig