Mae pawb yn trafod ystum nosweithiol Huw Edwards

Cyhoeddwyd

Eiliadau sydd yna i fynd. 'Rych chi ar fin rhannu'r newyddion diweddara' i 10 miliwn o bobl. Sut ydych chi'n mynd i greu argraff o awdurdod ac ymddiriedaeth wrth i'r gerddoriaeth ddechrau?

Fel y gwelwch chi yn y llun, mae Huw Edwards, cyflwynydd BBC News at Ten, wedi perffeithio'r grefft. Bob nos mae ei fraich chwith wedi ymestyn a'i benelin dde ar y ddesg o flaen ei sgriptiau.

Ond fedrwch chi 'Wneud yr Huw', ffenomenon ddiweddara'r cyfryngau cymdeithasol?

Yn ddiweddar bu'r cyflwynydd yn dysgu criw o blant ysgol sut i eistedd yn awdurdodol wrth eu desgiau. Erbyn hyn mae fideo #DoTheHuw yn cael ei rhannu yn helaeth ar y cyfryngau cymdeithasol.

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGweld mwy ar Twitter

Sut hwyl gewch chi? Beth am wneud fideo byr neu dynnu llun a'u hanfon at cymrufyw@bbc.co.uk

Gallwch eu hanfon hefyd trwy ein cyfrif Twitter @BBCCymruFyw neu rannu ar ein tudalen Facebook.