Tân Llanrwst: Whirlpool yn 'methu yn eu cyfrifoldebau'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Bu farw Doug McTavish a Bernard Hender yn y tân ym mis Hydref 2014

Mae cadeirydd pwyllgor yn San Steffan wedi ysgrifennu at gwmni Whirlpool i fynnu atebion ynglŷn â'u penderfyniad i ddirwyn eu polisi o ail osod peiriannau sychu dillad gwallus i ben.

Mae'r cwmni'n cydnabod bod tua miliwn o beiriannau gwallus yn parhau mewn cartrefi ym Mhrydain.

Ddydd Iau fe ddywedodd yr unig berson i oroesi tân angheuol mewn fflat yn Llanrwst yn 2014 y bydd yn dwyn achos sifil yn erbyn y cwmni.

Daeth cwest i'r casgliad bod Doug McTavish, 39, a Bernard Hender, 19, wedi marw mewn tân oedd yn debygol o fod wedi cynnau yn y peiriant sychu dillad yn y fflat.

Mewn adroddiad gafodd ei gyhoeddi ddydd Mawrth roedd y crwner David Lewis wedi galw ar Whirlpool - y cwmni wnaeth gynhyrchu'r peiriant - i wneud newidiadau.

Ychwanegodd yr adroddiad bod "cynhyrchwyr y peiriant yn ymwybodol o nifer sylweddol o danau eraill gyda chysylltiad â pheiriannau a drysau tebyg", a bod Whirlpool yn defnyddio'r un dull o gynhyrchu drysau "yn llythrennol o fewn miloedd o beiriannau".

'Diffyg ymateb'

Roedd gan Whirlpool bolisi i gyfnewid peiriannau sychu dillad gwallus, ond dydyn nhw ddim yn gwneud hyn bellach.

Fe gafodd y polisi ei gyflwyno wedi iddyn nhw sylweddoli bod problem risg tân gyda dau beiriant rhwng mis Ebrill 2004 a Medi 2015.

Disgrifiad o’r llun, Y difrod yn y fflat yn Llanrwst wedi'r tân

Yn ei llythyr, dywedodd Rachel Reeves - cadeirydd Pwyllgor Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol San Steffan - bod Whirlpool wedi rhoi tystiolaeth iddyn nhw ar 31 Hydref eleni.

Ni wnaeth y cwmni grybwyll bod y polisi hwn yn dod i ben bryd hynny, meddai'r ysgrifennydd, ac mae hi'n cwestiynu pam eu bod wedi celu'r wybodaeth yma.

Mae Ms Reeves hefyd yn dweud fod y cwmni'n darparu gwybodaeth diogelwch gwahanol mewn gwledydd gwahanol, a bod diffyg ymateb i awgrymiadau gan grwneriaid yn dilyn tanau yn eu peiriannau.

Dywedodd bod y ffactorau yma'n awgrymu bod y cwmni yn "methu'n sylweddol yn eu cyfrifoldebau i ddiogelu cwsmeriaid".

Doedd Whirlpool ddim am ymateb i'r llythyr yn uniongyrchol, ond maen nhw'n dweud eu bod wedi gweld cwymp sylweddol yn y galw am beiriannau yn gyfnewid am rai gwallus, ac mai dyma'r rheswm am ddod â'r polisi i ben.

Straeon perthnasol