Caniatâd i Samson Lee osod carafanau i'w deulu yn Sir Gâr

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunBydd y carafanau'n cael eu gosod oddi ar Lôn y Sipsiwn yn Llangennech

Mae chwaraewr rygbi rhyngwladol wedi cael caniatâd i osod chwe charafán i'w deulu mewn pentre' yn Sir Gâr.

Cafodd Samson Lee, sy'n aelod o'r gymuned teithwyr, yr hawl i godi llety i 15 o bobl ar Lôn y Sipsiwn yn Llangennech.

Aeth cynghorwyr i ymweld â'r safle brynhawn Gwener cyn cymeradwyo'r cais.

Roedd Cyngor Cymuned Llangennech wedi gwrthwynebu'r cynllun, gan ddweud na ddylai'r safle gael ei ddynodi'n safle Sipsiwn a Theithwyr a bod pryderon am yr effaith ar draffig.

disgrifiad o’r llunBydd nifer o aelodau o deulu Samson Lee yn byw ar y safle

Nododd yr adroddiad i'r cyngor bod teulu Samson Lee "â chysylltiadau ers sawl cenhedlaeth gydag ardal Llanelli".

Clywodd y pwyllgor cynllunio bod disgwyl i'w dad, ei frodyr, ei ewythr a chefndryd fyw ar y safle a bod y teulu eisiau dychwelyd i'w ffordd draddodiadol o fyw ar ôl cyfnod yn byw mewn tai yn ogystal â charafanau.

Cafodd amodau eu gosod ar y caniatâd i'r cynllun, sef mai pobl sy'n cael eu diffinio fel Sipsiwn a Theithwyr sy'n cael byw yno ac mai chwe charafán ar y mwyaf gaiff eu gosod.

Pynciau Cysylltiedig