Cynnal profion ar amddiffynfeydd llifogydd yn Abergwili

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google

Mae profion wedi cael eu cynnal ddydd Sul ar amddiffynfeydd llifogydd sy'n gwarchod bron i 150 o adeiladau ym mhentref Abergwili, ger Caerfyrddin.

Cafodd y profion eu cynnal gan swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ar Heol Abergwili.

Y nod oedd asesu'r amddiffynfeydd wrth gefn fel bod modd paratoi'n well pe bai'r prif amddiffynfeydd yn methu.

Roedd y ffordd drwy'r pentref ynghau rhwng 11:00 a 15:00 tra roedd yr ymarfer yn cael ei gynnal.

Dywedodd Simone Eade, uwch gynghorydd rheoli digwyddiadau llifogydd yn CNC: "Gall llifogydd andwyo cartrefi a busnesau fel ei gilydd, a dyna pam y mae amddiffyn rhag llifogydd yn un o'n prif flaenoriaethau.

"Er ein bod yn rhoi llawer o adnoddau i amddiffynfeydd rhag llifogydd, rhaid inni baratoi rhag ofn iddynt beidio â gweithio.

"Gobeithio y bydd pobl yn gweld mantais o gynnal ymarferion o'r fath ac ymddiheurwn am unrhyw anghyfleuster."

Pynciau Cysylltiedig