Lluniau: Taith Traws Cymru // In Pictures: From south to north on the Traws Cymru bus

Cyhoeddwyd

Mae'n flwyddyn ers i Lywodraeth Cymru afael yn y dasg o redeg gwasanaeth bws o un pen i Gymru i'r pen arall.

Dewch gyda Cymru Fyw ar daith rhwng Caerdydd a Chaernarfon i gyfarfod â'r bobl a gweld y golygfeydd allwch chi brofi ar wasanaeth Traws Cymru.

It's been a year since the Welsh Government took over control of the main north/south bus route in Wales.

Join us for a pictorial journey to meet the people and see the sights as we travel from Cardiff to Caernarfon.

Daliodd Robert Hopkins, o Aberystwyth, y Traws Cymru am 06:00 er mwyn mynd i Gaerfyrddin i gasglu ei ffôn symudol o'r siop lle roedd yn cael ei drwsio. Nawr mae'n mynd nôl i Aber ar y bws nesaf.

Robert Hopkins from Aberystwyth caught the 06:00 bus to collect his mobile phone from the shop in Carmarthen where it was being repaired. Now he's on the first bus back to Aberystwyth.

Daliodd Laura'r bws bore o Felinfach er mwyn mynd at y deintydd yng Nghaerfyrddin. Mae hi nawr ar ei ffordd adre wedi ei thriniaeth.

Laura caught this morning's bus from Felinfach to get to the dentist in Carmarthen. Now she's on her way home.

Roedd Eric Alman a'i wraig Margaret, o Ddinbych-y-pysgod, yn bwriadu mynd i Gaerdydd am y dydd, ond wedi colli'r bws. Felly, dyma nhw'n penderfynu mynd i Aberystwyth yn lle. Mae'r ddau'n rheolaidd yn mynd am dripiau bach am y dydd i gwahanol lefydd.

Eric Alman and his wife Margaret from Tenby intended going to Cardiff for the day... but they missed the bus. So now they're going to Aberystwyth instead. They often enjoy going on random day trips on the bus.

Mae Mary, o Felinfach, yn mynd ar y bws yn aml... dim ots i ble. Heddiw mae'n mynd i Aberystwyth am dro.

Mary from Felinfach often takes the bus, just to get out of the house... today she's going to Aberystwyth.

Daeth Alan y gyrrwr lawr o Fachynlleth i Aberystwyth bore 'ma. Ar y ffordd wnaeth e bigo Vic lan yn Nhalybont. Mae Vic wedi bod yn gwneud ei siopa yn Aberystwyth ac yn barod i fynd adre.

Alan, the driver, started from Machynlleth this morning and picked Vic up in Talybont on his way to Aberystwyth to do his shopping. Now it's time to go home.

Mae Barbara, o Bow Street, wedi dal y bws er mwyn mynd i Aberystwyth i fynd â'i chi bach Willow am dro. Mae'r ddau newydd ddal y bws adre.

Barbara from Bow Street often catches the bus to Aberystwyth to take her dog, Willow, for a walk there. Then they get the bus back home.

Mae Eirwen Jones, o Gaerfyrddin, yn dal y bws yn Aberystwyth er mwyn mynd i Gaernarfon i ofalu am blant Menna, ei merch.

Eirwen Jones from Carmarthen is on her way to Caernarfon to look after her daughter's children for a while.

Lois a Buddy'r ci yn teithio nôl i Lanelltyd o Ddolgellau. Mae'r ddau'n defnyddio'r bws yn rheolaidd.

Lois and Buddy often take the short journey from Llanelltyd to Dolgellau... and back of course.

Mae Sophie Couling a'i merch fach Daisy Lee ar y ffordd i Fangor am drip i weld tad Sophie am y penwythnos.

Sophie Couling and her daughter Daisy Lee are on the way to Bangor to visit Sophie's dad for the weekend.

Diwedd y daith... wrth gefn archfarchnad yng Nghaernarfon.

Journey's end... at the back of a supermarket in Caernarfon.

Ond taith fer ar droed sydd angen i gyrraedd y Maes.

But the sights do improve as you go round the corner.

Mwy o orielau lluniau // More photo galleries on BBC Cymru Fyw: