Gwobr arbennig i Jaco

Mae bachgen o Gaerdydd wedi ennill gwobr arbennig yng Ngwobrau The Autism Hero Awards 2017 yn Llundain ar nos Sadwrn, Tachwedd 11.

Dilynodd BBC Cymru hanes Jaco Mylan, sydd ag awtistiaeth, ar gyfer rhaglen ddogfen arbennig ym mis Ebrill 2017.

Roedd y rhaglen yn canolbwyntio ar brofiadau'r actor Richard Mylan, tad Jaco, a'i obeithion a'i bryderon am ddyfodol ei fab wrth iddo symud o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd yn y brifddinas.

Image copyright Richard & Jaco

Aeth Jaco a'i dad Richard i'r gwobrau a gynhaliwyd mewn gwesty yn ardal Marlyebone, Llundain i dderbyn ei wobr am gydnabyddiaeth arbennig.

Image caption Catrin Powell a'i mab Jaco yn cymryd rhan yn rhaglen ddogfen y BBC 'Richard and Jaco: Life With Autism'

Yn dilyn y gwobrau, meddai mam Jaco, yr actores Catrin Powell:

"Cafodd o ei enwebu yn dilyn y rhaglen ddogfen wnaeth o i'r BBC, am fod y rhaglen honno wedi codi ymwybyddiaeth am awtistiaeth.

"Fe gyrhaeddodd y rhestr fer ac yna roedd 'na banel o bobl wedi ei ddewis fel enillydd. Roedden ni'n gwybod ei fod wedi ennill o flaen llaw, ond fe wnaethon ni ei gadw fo'n gyfrinach wrth Jaco a jyst dweud bod 'na 'syrpreis mawr i ti'.

"Doedd o ddim yn gwybod ei fod o'n mynd i Lundain na dim byd, ond mi oedd o wrth ei fodd. Dywedodd ei Dad a oedd gyda fo yn y gwobrau, ei fod yn hollol delighted!

Image copyright Richard Mylan
Image caption Rhannodd ei dad Richard Mylan, lun ohonyn nhw'n cyrraedd y noson wobrwyo yn Llundain

"Mae o wrth ei fodd yn mynd i Lundain a theithio ar y trên a'r tiwb beth bynnag a chael gwisgo'n smart. Felly roedd o wrth ei fodd yn cael gwisgo'n smart ar y noson.

"Mae'n lyfli i'w weld o'n edrych mor hapus, rydyn ni'n falch iawn ohono fo."

Roedd y noson wobrwyo yn cael ei threfnu gan elusen The Anna Kennedy Online i ddangos a dathlu'r pethau rhagorol sy'n digwydd ym myd Awtistiaeth.


Hefyd o ddiddordeb