Dyn yn euog o lofruddio Katrina Evemy yn Llanelli

Katrina Evemy Image copyright Llun teulu / Google
Image caption Bu farw Katrina Evemy rhai dyddiau wedi'r ymosodiad yn ardal Coedlan Y Graig

Mae dyn 22 oed o Lanelli wedi ei gael yn euog gan reithgor o lofruddio ei gariad 19 oed.

Bu farw Katrina Evemy chwe diwrnod ar ôl yr ymosodiad ar 13 Ebrill yng Nghoedlan Y Graig, Llanelli.

Roedd Dylan Harries wedi gwadu'r cyhuddiad gan honni iddo ei darganfod mewn pwll o waed a cheisio ei hachub.

Clywodd Llys y Goron Abertawe fod merch 22 mis oed Ms Evemy yn bresennol pan ddigwyddodd yr ymosodiad.

Gwaedu

Roedd Ms Evemy wedi cael ei thrywanu sawl gwaith yn ei chorff, ei gwddw a'i phen.

Image copyright Heddlu Dyfed Powys
Image caption Cafodd Dylan Harries ei weld ar gamerâu cylch cyfyng

Yn ystod y gwrandawiad clywodd y llys fod y ddau wedi bod yn cweryla'r noson gynt, a'i bod hi wedi cusanu dyn arall.

Er i Harries honni mai rhywun arall oedd wedi ei lladd roedd olion ei DNA ar y gyllell a'i lladdodd.

Yn ddiweddarach fe wnaeth yr heddlu ddod o hyd i gyllyll tebyg yng nghartref Harries.

Roedd o'n honni na ffoniodd yr ambiwlans yn syth ar ôl darganfod Ms Evemy oherwydd iddo fynd i banig a cheisio stopio'r gwaedu drwy ddefnyddio tyweli.

Fe fydd Harries yn cael ei ddedfrydu dydd Llun.