Carwyn a llygad y Ddraig

Y caban Dragon's Eye Image copyright Channel 4
Image caption Gweledigaeth wedi ei gwireddu: Caban 'Dragon's Eye' gan Carwyn Jones o Bow Street, Aberystwyth

Yn gynharach eleni fe enillodd 'Dragon's Eye' y wobr gyntaf mewn cyfres deledu, a nawr mae'r caban trawiadol wedi sicrhau gwobr arall i Carwyn Jones o Bow Street.

Bu'n rhaid i'r saer coed dreulio dyddiau hir yn ei weithdy yn creu ei gynllun arloesol, ond roedd hi'n werth y drafferth.

Y nôd gwreiddiol oedd creu'r caban ar gyfer cystadleuaeth Channel 4 Cabins in the Wild. Roedd e'n cystadlu yn erbyn saith o gystadleuwyr eraill i gynllunio llety i ddathlu Blwyddyn y Chwedlau yma yng Nghymru.

Wedi i'r caban ennill y gystadleuaeth honno mae bellach wedi cael ei gydnabod gan FIS, un o gyrff y diwydiant adeiladu sy'n rhoi pwyslais ar waith mewnol ac addurniadol.

Derbyniodd Carwyn ei wobr ddiweddara' gan George Clarke, cyflwynydd y gyfres Amazing Spaces ar Channel 4 mewn seremoni yn Birmingham ar 10 Hydref.

Image copyright @CarwynJonesAber/Twitter