Harri a 'Horrid Henry'

Harri'n hapus iawn gyda'i ymateb
Image caption Harri'n hapus iawn gyda'i ymateb

Mae Harri o flwyddyn 6 Ysgol Henry Richard, Tregaron yn hoff iawn o lyfrau'r gyfres blant Henri Helynt a nawr mae e wrth ei fodd fod awdur y llyfrau gwreiddiol wedi cysylltu gydag e.

Mae cyfres wreiddiol Horrid Henry wedi eu cyfieithu i 27 o ieithoedd gan gynnwys y Gymraeg. Er mwyn dangos ei werthfawrogiad sgwennodd Harri at Francesca Simon yr awdur. Meddai Harri:

"O'n i am i'r awdures wybod pa mor hoff ydw i o Horrid Henry. Fi'n darllen y llyfrau pob bore a nos ac yn darllen nhw yn yr ysgol hefyd, a felly o'n i am ddweud wrthi faint o'n i'n hoffi'r llyfrau. Wnes i ofyn iddi ysgrifennu nôl ond o'n i ddim yn disgwyl iddi hi ymateb.

"Ges i becyn gyda dau boster a nodyn oddi wrthi yn dweud fod hi'n falch o glywed bod fi'n ffan, ac yn atgoffa fi bod y llyfrau ar gael yn Gymraeg. Ges i bach o syrpreis fod hi'n gwybod am y fersiynau Cymraeg ac o'n i'n falch iawn fod hi'n gofyn i bobl fel fi ddarllen nhw."

Mae nifer o ffrindiau ysgol ac athrawon Henri yn y llyfrau yn cael eu disgrifio fel pobl ofnadwy, ond dim ond marciau llawn gaiff Francesca Simon gan Harri o Dregaron.

Image caption "Rwy'n hapus iawn i glywed fod ti'n ffan enfawr o Henry. Oeddet ti'n gwybod fod nhw ar gael yn Gymraeg?"