'Dim digon' o radiolegwyr yn ysbytai Cymru

Radiolegwyr Image copyright ZERO CREATIVES/GETTY IMAGES

Mae nifer y swyddi gwag i radiolegwyr yng Nghymru wedi dyblu mewn blwyddyn, yn ôl Coleg Brenhinol y Radiolegwyr (RCR).

Dywedodd adroddiad diweddara gweithlu'r coleg "nad oes digon" o radiolegwyr yn ysbytai Cymru.

Mae nifer y swyddi gwag wedi cynyddu o 6.9% yn 2015 i 13.1% yn 2016.

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud eu bod wedi sefydlu academi newydd i geisio datrys y "sialens

'Problemau cynyddol'

Dywedodd yr RCR bod argyfwng, gyda phroblemau cynyddol o geisio llenwi swyddi ymgynghorwyr meddygol, a thraean o ymgynghorwyr yn paratoi i ymddeol.

Mewn cyfrifiad diweddar wedi darganfod bod gan Gymru 152 o radiolegwyr sy'n cyfateb i weithio llawn amser, er i ysbytai wario £4.5m ar staff llanw yn y maes.

Fe allai'r swm fod wedi talu am 50 o feddygon ymgynghorol i gyflymu proses canlyniadau scan.

Dywedodd ysgrifennydd Cymru ar ran y RCR, Dr Toby Wells bod niferoedd y rhai sy'n cael eu hyfforddi i fod yn radiolegwyr "yn cynyddu".

Ychwanegodd: "Er bod y niferoedd hyfforddi'n cynyddu, mae'n rhaid iddo fod yn gynaliadwy a pharhau i gynyddu i lenwi swyddi gwag ac i fodloni'r galw cynyddol am sganiau a thriniaeth arbenigol fel yr un ar gyfer strôc," meddai.

Mae disgwyl i'r Academi newydd gynyddu nifer y radiolegwyr yn y tymor hir.

Hyfforddi meddygon

Ond dywedodd Dr Wells nad oedd yn datrys y prinder sydd yn bodoli nawr.

"Mae'n cymryd o' leiaf pum mlynedd i feddyg gymhwyso i fod yn radiolegwyr, felly mae'r sefyllfa yn debygol o waethygu cyn iddi wella, ac yn y bôn rydym angen mwy o feddygon i ddeall budd yr Academi," meddai.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae prinder radiolegwyr a radiograffwyr ar draws y DU.

"Ym mis Gorffennaf fe wnaethom greu academi newydd i hyfforddi'r to nesaf o radiolegwyr ac arbenigwyr ym maes delweddu meddygol.

"Mae'n cael ei greu gyda buddsoddiad o £3.4m gan Lywodraeth Cymru a bydd yn caniatau cynnydd o ran capasiti i hyfforddi radiolegwyr. Mae disgwyl iddo fod yn gweithredu erbyn canol 2018."

Straeon perthnasol