Cyhuddo dyn arall o lofruddiaeth Cei Connah

Matthew James Cassidy

Mae Heddlu'r Gogledd wedi cyhuddo dyn arall o lofruddio Matthew Cassidy yng Nghei Connah ym mis Mai.

Bydd Leslie Peter Baines, dyn 48 oed o ardal Cei Connah, yn mynd ger bron llys ynadon Wrecsam fore Mercher.

Eisoes mae David John Woods o Lannau Mersi wedi cael ei gyhuddo o lofruddio y gŵr 19 oed.

Nos Fawrth dywedodd y Ditectif Arolygydd Gary Kelly: "Er bod David John Woods eisoes wedi cael ei gyhuddo mae'n hymchwiliad i farwolaeth Matthew Cassidy wedi parhau.

"O ganlyniad i'r ymchwiliad mae Gwasanaeth Erlyn y Goron wedi dod i'r casgliad bod digon o dystiolaeth i gyhuddo Baines ar y cyd ag Woods."

Mae teulu Matthew Cassidy wedi cael eu hysbysu o'r datblygiad.

Ychwanegodd Mr Kelly: "Mae nifer wedi cael eu harestio fel rhan o'r ymchwiliad hwn ac fe fyddwn yn parhau i ymchwilio'n llawn i'r digwyddiad er mwyn sicrhau cyfiawnder i Matthew, ei deulu a'i ffrindiau."