Chwarae Teg am wybod pa ferched sydd wedi ysbrydoli

Buddug Image copyright Neuadd y Ddinas
Image caption Mae'r cerflun o Buddug yn Neuadd y Ddinas yn un o'r cerfluniau prin o ferched yng Nghymru

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Ferch mae elusen Chwarae Teg, elusen sy'n sicrhau datblygiad economaidd menywod yng Nghymru, am wybod pa ferched o Gymru sydd wedi, neu yn, ysbrydoli'r cyhoedd.

"Ymgyrch cyfryngau cymdeithasol fydd hi," meddai Helen Bradley - arweinydd cyfarthrebu strategol Chwarae Teg, "a'r nod yw cyflwyno proffil y merched a fydd yn cael eu henwebu ar Twitter, Facebook a.y.b. er mwyn iddynt annog merched iau."

"Mae'n rhyfedd," dywedodd Helen Bradley wrth Cymru Fyw, "mae 'da chi gerfluniau o ddynion mewn nifer o fannau yng Nghymru ond prin iawn yw'r rhai o ferched.

"Mae 'na gerflun o'r frenhines Victoria yn Wrecsam a Buddug yn Neuadd y Ddinas yng Nghaerdydd ond ar wahân i hynny cerfluniau o fam di-enw a phlentyn sydd 'na yng Nghymru.

"Dyw hynna'n fawr o hwb i ferched y genhedlaeth iau ac felly ry'n am dderbyn enwau merched sydd wedi ysbrydoli ac yna bob wythnos fe fyddwn yn rhoi sylw iddynt ar y cyfryngau cymdeithasol."

"Gallai'r merched a fydd yn cael eu henwebu," ychwanegodd Helen Bradley, "fod wedi gwneud cyfraniad yn unrhyw faes - ond mae'n bosib mai athrawes fydd hi neu gymdoges."

Mae' elusen eisoes wedi dechrau meddwl am enwau addas - ac ymhlith y rheiny mae'r nyrs Betsi Cadwaladr, y cantorion Madam Patti, Charlotte Church, Cerys Matthews a gwleidyddion megis Megan Lloyd George a llywydd y cynulliad Elin Jones AC.