Rhybudd am berygl chwysigod môr yng Ngheredigion

Sglefren Fôr Image copyright Canolfan Ymwelwyr Dyfi Ynyslas
Image caption Fe gadarnhaodd Cyfoeth Naturiol Cymru bod y creaduriaid yma wedi cael eu darganfod ar draeth Ynyslas dros y penwythnos.

Mae yna rybudd i ymwelwyr â thraethau ar hyd arfordir Ceredigion i fod yn ofalus ar ôl i nifer o greaduriaid môr gwenwynig gael eu golchi i'r lan.

Yn ôl Bad Achub Aberystwyth a Chanolfan Ymwelwyr Dyfi Ynyslas, mae sawl chwysigen fôr wenwynig, neu 'Portugese Man-o-War', wedi cael eu darganfod ar draethau'r ardal dros y dyddiau diwethaf.

Dros y penwythnos fe ddaeth staff Bad Achub Aberystwyth o hyd i rai o'r creaduriaid ar draeth gogledd y dre.

Maen nhw'n gofyn i bobl i beidio â'u codi, yn enwedig plant, "a allai eu camgymryd am falwn sydd wedi crebachu".

Image copyright Dan Evans/Bad Achub Aberystwyth
Image caption Cafodd y sglefren hon ei darganfod ar draeth gogledd Aberystwyth ddydd Sadwrn.

Mewn rhai achosion, mae'r gwenwyn yn gallu achosi marwolaeth.

Mae'r chwysigod môr gwenwynig gan amlaf yn byw yng Nghefnfor yr Iwerydd ac ardaloedd mwy deheuol, ond dros y misoedd diwethaf mae nifer cynyddol wedi ymddangos ar draethau gorllewin Cymru.

Image copyright Anna Bowen
Image caption Cafodd hanner dwsin o'r chwysigaid eu gweld ger bandstand Aberystwyth dros y penwythnos.

Mewn datganiad, dywedodd Cyngor Ceredigion eu bod yn ymwybodol fod y creaduriaid wedi ymddangos ar draethau lleol yn ddiweddar, a bod adroddiadau iddyn nhw gael eu gweld ar draethau Ynyslas, Borth, Clarach, Aberystwyth, Llangrannog, Llanrhystud a Cheinewydd.

"Mae'r creaduriaid hyn, sy'n debyg i sglefrod môr, yn gallu rhoi pigiad poenus hyd yn oed ar ôl iddyn nhw farw.

"Os cewch chi neu'ch ci eich pigo a'ch bod yn cael poen difrifol neu boen sy'n para, dylech chi fynd i gael sylw meddygol neu filfeddygol ar unwaith."

Y cyngor o ran Iechyd a Diogelwch yw:

  • Peidiwch â chyffwrdd chwysigod môr.
  • Peidiwch â cherdded yn droednoeth.
  • Cadwch gŵn draw.