Llofruddiaeth dynes ym Mangor: Cyn ŵr yn y llys

Betty Jordan Image copyright Heddlu Gogledd Cymru
Image caption Roedd Betty Jordan yn 53 oed

Mae dyn o Wynedd sydd wedi ei gyhuddo o lofruddiaeth wedi ymddangos o flaen Llys y Goron Yr Wyddgrug fore Mawrth.

Mae Paul Martin Jordan, 54 oed o'r Felinheli, wedi ei gyhuddo o lofruddio Betty Jordan, 53, ar 31 Gorffennaf yn Nhrem y Garnedd, Maesgeirchen, Bangor.

Mae disgwyl i Mr Jordan, sy'n gyn-ŵr i Ms Jordan sefyll ei brawf ar 15 Ionawr 2018, a hynny yn Llys y Goron Caernarfon.

Ni wnaeth Mr Jordan siarad yn ystod y gwrandawiad, dim ond cadarnhau ei enw.

Fe wnaeth y Barnwr Rhys Rowlands orchymyn i adroddiadau seiciatrig gael eu paratoi, ac fe gytunwyd ar rag-wrandawiad pellach ar 9 Tachwedd.

Dywedodd bargyfreithiwr yr erlyniad, Siôn ap Mihangel, fod y diffynnydd wedi'i anfon at lys y goron i wynebu cyhuddiad o lofruddiaeth, ac y bydd achos yr erlyniad yn cael ei arwain gan Simon Medland QC.

Dywedodd y bargyfreithiwr ar ran Mr Jordan, Elen Owen, y byddai achos yr amddiffyniad yn cael ei arwain gan Elwen Evans QC.