Niferoedd llyfrgelloedd wedi gostwng
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Llai o lyfrgelloedd yng Nghymru i gymharu â degawd yn ôl

9 Hydref 2017 Diweddarwyd 20:35 BST

Mae prif lyfrgellydd newydd Sir Ddinbych yn galw ar gynghorau i edrych ar gyfleon i addasu ac ehangu yn hytrach na thorri a chwtogi gwasanaethau.

Ddydd Mawrth fe fydd cynghorau yn cael gwybod faint o arian fyddan nhw'n ei gael gan Lywodraeth Cymru dros y flwyddyn nesa.

Mae ymchwil gan raglen Newyddion 9 yn dangos fod 'na 15% yn llai o lyfrgelloedd yng Nghymru o'i gymharu â degawd yn ol.

Dyma adroddiad Sion Tecwyn.