Cwest: Derek Brundrett 'ddim yn bwriadu lladd ei hun'

Derek Brundrett
Image caption Clywodd y cwest fod mam Derek Brundrett wedi ceisio cael cymorth iechyd meddwl i'w mab ddwywaith cyn iddo farw

Mae mam bachgen gafodd ei ddarganfod wedi crogi ar dir Ysgol Penfro wedi dweud wrth gwest i'w farwolaeth nad oedd hi'n credu ei fod wedi bwriadu lladd ei hun.

Cafodd Derek Brundrett, oedd yn 14 oed, ei ddarganfod wedi crogi mewn ardal goediog ger yr ysgol ar y 12fed o Ragfyr, 2013.

Wrth gyflwyno tystiolaeth i'r cwest yn Hwlffordd, dywedodd Kristina Wray ei bod hi'n credu "taw ymgais i gael help" oedd y weithred ar dir yr ysgol, gan ei fod e 50 llath o dderbynfa'r ysgol.

Blin a bygythiol

Clywodd y cwest fod Derek Brundrett wedi treulio cyfnodau gyda rhieni maeth yn y 18 mis cyn iddo farw am fod ei ymddygiad wedi gwaethygu.

Yn ôl ei fam, "doedd Derek ddim yn un i ddangos emosiwn", ac roedd wedi bygwth lladd ei hun ar fwy nac un achlysur.

Dywedodd Mrs Wray ei bod hi wedi ceisio cael cymorth iechyd meddwl i'w mab gan feddyg teulu ar ddau achlysur, ond mewn llythyr roedd Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi dweud nad oedd ei "gyflwr yn ddigon difrifol".

Yn ôl Mrs Wray, roedd ei mab yn medru bod yn "flin a bygythiol" ac roedd yna "wrthdaro" yn y cartref ar adegau, a doedd e "ddim yn hoffi siarad â phobl".

Esboniodd hi yn y cwest fod ei mab yn teimlo'n "anobeithiol" ar adegau.

Image copyright Ysgol Penfro
Image caption Cafodd corff Derek Brundrett ei ddarganfod ar dir Ysgol Penfro yn Rhagfyr 2013

Clywodd y cwest ei fod e wedi cael ei symud o Ysgol Penfro i uned cyfeirio disgyblion, ac ei fod e wedi dringo i do'r adeilad, ac fod yna bryder y byddai'n "niweidio ei hun".

Dywedodd ei fam ei bod hi wedi siarad â'i mab y noswaith cyn iddo farw. Yn ôl Kristina Wray, roedd ei mab wedi dweud nad oedd am fynd i Ysgol Penfro ac ei fod am ddychwelyd i'r Uned Cyfeirio Disgyblion.

Tystiolaeth y tad

Yn ddiweddarach ddydd Llun dywedodd tad Derek Brundrett wrth y cwest ei fod e'n "credu ei fod wedi argyhoeddi ei fab" i beidio â gwneud niwed i'w hun.

Ychwanegodd fod ei fab yn "blentyn arbennig oedd yn golygu'r cyfan".

Yn ystod y cwest hefyd cafodd rhannau o adroddiad y patholegydd Dr Stephen Leadbetter ei ddarllen.

Roedd yr adroddiad hwnnw yn nodi fod yr heddlu wedi cael galwad am 13.37 ar y 12fed o Ragfyr 2013 i ddweud fod bachgen 14 oed wedi ei ddarganfod wedi crogi o gangen coeden yn Ysgol Penfro gan griw o ffrindiau.

Yn ôl yr adroddiad, cafodd Derek Brundrett orchymyn i adael ei ddosbarth gwyddoniaeth am 12.30 am dorri rheolau gwisg yr ysgol - roedd e, yn ôl honiadau, wedi gwrthod tynnu ei hoodie llwyd.

Cafodd ei weld ar gamerau cylch cyfyng yn crwydro yr ysgol, cyn cael ei weld ar gamera allanol yn mynd i ardal goediog am 12.38.

Cafodd ambiwlans ei alw i'r ysgol am 13.36. Cafodd Derek Brundrett ei gludo i Ysbyty Llwynhelyg ond daeth cadarnhad ei fod e wedi marw am 14.35.

Mae disgwyl i'r cwest barhau am hyd at dair wythnos.