Chwaraeon Cymru: Cytundeb yn "bygwth enw da"

Powell
Image caption Yn ôl y Prif Weithredwr Sarah Powell roedd Chwaraeon Cymru wedi dilyn eu rheolau ar y pryd

Mae Chwaraeon Cymru wedi dweud bydd y corff yn "dysgu" yn dilyn beirniadaeth o'r ffordd gafodd cytundeb ei gynnig i gwmni preifat.

Cafodd un cwmni gytundeb gwerth £33,600 ar ôl cael deuddydd yn rhagor o rybudd 'na unrhyw gystadleuwyr eraill.

Derbyniodd Sam Whale, cyfarwyddwr cwmni Unforgiving Minute y cytundeb yn Ebrill 2106 er mwyn mentora staff Chwaraeon Cymru.

Yn ôl archwiliad gan gyfrifwyr Deloitte fe dderbyniodd Mr Whale y manylion ynglŷn â'r tendr ddeuddydd cyn unrhyw gwmni arall.

Unforgiving Minute oedd yr unig gwmni i wneud cais am y gwaith ar ôl i gwmnïau eraill ddweud nad oedd digon o amser ganddyn nhw i ymateb i'r cynnig.

Dywedodd Chwaraeon Cymru nad oedd Deloitte wedi canfod ymddygiad amhriodol, ac mae'r corff wedi cyflwyno newidiadau yn sgil y digwyddiad.

Dywedodd Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru Sarah Powell: "Fe wnawn ni ddysgu o hyn".

"Ychydig bach yn rhyfedd?"

Cafodd Ms Powell ei holi gan Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad ac fe ddywedodd: "Rydym wedi diweddaru'r ffordd ni'n gweithio ac i mi mae'n bwysig ein bod yn dilyn y gweithdrefnau yma ac yn dysgu o hyn."

Cafodd Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol Chwaraeon Cymru ei herio gan yr Aelod Cynulliad Lee Waters.

"Ydy e'n cymryd gweithdrefnau i wneud i chi feddwl bod rhoi mantais o ddeuddydd i rywun ychydig bach yn rhyfedd?"

Mewn ymateb dywedodd Mr Curran: "Ni'n siarad am £33,000 nid £3m neu £5m. Roedd rhaid i ni weithredu yn gyflym."

Ymhellach gofynnodd Lee Waters: "Deloitte sydd wedi dweud bod hyn yn bygwth eich enw da - 'dyw hyn ddim yn rhywbeth y gallwch roi naill ochr?"

Ychwanegodd Ms Powell: "Mae hwn yn fater i fi fy hun ond mae'r gweithdrefnau nawr wedi'u diweddaru ac rwyf wedi sicrhau na fydd hyn yn digwydd eto."