Carcharu lleidr am ladd Sheila Morgan yn Nhreforys

Keiran Wathan Image copyright Heddlu De Cymru

Mae lleidr 24 oed o Ystalyfera wedi ei garcharu am 13 mlynedd am ladd dynes o Dreforys, Abertawe.

Fe blediodd Keiran Wathan yn euog i gyhuddiad o ddynladdiad yn dilyn marwolaeth Sheila Morgan, 72, yn dilyn ymosodiad yn ei chartref.

Roedd gan Wathan gyllell pan dorrodd i mewn i dŷ Mrs Morgan a'i gwr Wayne yn Heol Cae Mawr ar 12 Mawrth gyda'r bwriad o ddwyn eiddo o'r tŷ.

Ceisiodd y ddau ei atal rhag gadael y tŷ a galw'r heddlu, ond cafodd Mrs Morgan ei hanafu gan Wathan wrth iddo geisio dianc.

Clywodd Llys y Goron Abertawe y cafodd Mrs Morgan, oedd yn fam i dri, anaf aeth yn ddrwg a bu farw yn yr ysbyty o haint necrotising fasciitis bedwar diwrnod yn ddiweddarach.

Fe blediodd Wathan yn euog i gyhuddiad o ddynladdiad, anafu bwriadol a bod â llafn yn ei feddiant.

Ffrwgwd

Clywodd y llys fod Mrs Morgan wedi dod o hyd i Wathan yn cysgu yn ei gwely wrth iddi wylio'r teledu yno.

Aeth i lawr y grisiau i ddweud wrth ei gŵr bod dyn yn ei gwely, ac aeth yntau i'r llofft gyda morthwyl er mwyn herio Wathan.

Image copyright Heddlu De Cymru

Ond yn ystod y ffrwgwd cafodd Wathan afael ar y morthwyl gan daro Mr Morgan yn ei wyneb a'i ben sawl tro.

Cafodd fraich Mrs Morgan ei thrywanu gan gyllell yn ystod y digwyddiad ac fe gafodd driniaeth gan ei meddyg teulu.

Cafodd haint yn fuan wedyn ac fe gollodd ei braich, cyn i'w horganau fethu ac achosi ei marwolaeth.

'Cyfres ofnadwy o ddigwyddiadau'

Roedd Wathan yn ddigartref pan ddigwyddodd yr ymosodiad ac roedd wedi bod yfed ac yn cymryd cyffuriau.

Bu'n ceisio agor sawl drws yn Nhreforys cyn iddo ddod o hyd i ddrws agored yn nhŷ Mrs a Mrs Morgan.

Dywedodd y barnwr Wyn Williams bod Wathan dechrau "cyfres ofnadwy o ddigwyddiadau" drwy anafu Mrs Morgan.

"Rydych chi'n gyfrifol am ei marwolaeth ar ôl dechrau digwyddiad treisgar yn erbyn Mrs Morgan a'i gwr."

Cafodd Watham ddedfryd o 18 mlynedd, a gorchmynnodd y barnwr ei gadw yn y carchar am 13 blynedd.

Pynciau Cysylltiedig