Mesur Brexit yn 'fygythiad' i ddatganoli medd Plaid Cymru

Baner Brexit

Mae mesur Llywodraeth y DU i adael yr Undeb Ewropeaidd yn bygwth gwanhau'r setliad datganoli yng Nghymru, yn ôl Plaid Cymru.

Yn ôl adroddiad a gomisiynwyd gan y blaid mae Mesur Gadael yr Undeb Ewropeaidd yn ei ffurf bresennol yn "fygythiad i fodolaeth y setliad datganoli presennol yng Nghymru".

Mae awdur yr adroddiad yn dweud bod angen "newidiadau sylweddol" i'r mesur i sicrhau nad yw'r setliad datganoli yn cael ei "erydu".

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y DU bod disgwyl i Gymru gael cynnydd arwyddocaol mewn pwerau i wneud penderfyniadau yn dilyn Brexit.

'Dim tynnu grymoedd'

Yn ôl yr adroddiad byddai grymoedd y Cynulliad i addasu deddfwriaeth Ewropeaidd yn dilyn Brexit yn gymharol fach, tra ar y llaw arall byddai gan y San Steffan yr hawl i newid unrhyw ddeddfwriaeth Ewropeaidd.

Dywedodd awdur adroddiad Plaid Cymru, Fflur Jones o Darwin Grey: "Mae angen newidiadau sylweddol i'r mesur er mwyn sicrhau nad yw'n erydu'r setliad datganoli cyfredol yng Nghymru, sydd yn adlewyrchu dymuniadau pobl Cymru mewn dau refferendwm ar ddatganoli."

Gwrthod y feirniadaeth mae Llywodraeth y DU, a mewn datganiad dywedodd llefarydd: "Does gan y mesur yma ddim byd i'w wneud â thynnu grymoedd yn ôl o sefydliadau datganoledig.

"Rydym weud gwneud hi'n glir na fydd unrhyw benderfyniadau sydd yn cael eu gwneud yn barod gan y sefydliadau datganoledig yn cael eu tynnu i ffwrdd.

"Mae hyn ynglŷn â sicrhau bod grymoedd sy'n dychwelyd o'r Undeb Ewropeaidd yn cael eu trosglwyddo o fewn y DU mewn ffordd sydd yn gweithio i bob rhan o'r DU."

Pynciau Cysylltiedig