Taro a ffoi yn Nhreffynnon: Arestio dyn 25 oed

Heddlu

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi arestio dyn 25 oed mewn cysylltiad a digwyddiad taro a ffoi yn Sir y Fflint, pan gafodd dyn arall anafiadau difrifol.

Cafodd y dyn anafiadau all newid ei fywyd ar ôl cael ei daro gan gar yn Nhreffynnon dydd Gwener.

Mae dyn lleol wedi cael ei arestio ac mae'n cael ei holi gan yr heddlu.

Mae'r heddlu wedi diolch i'r trigolion lleol am eu cynorthwyo gyda'i hymchwiliad.

Maen nhw'n awyddus i glywed gan unrhyw un welodd y car Ford Mondeo glas yn yr ardal dros yr wythnos ddiwethaf i gysylltu gyda nhw trwy ffonio 101.