Mae Helen Bradley o Chwarae Teg eisiau sicrwydd gan Lywodraeth Prydain y bydd yna arian ar gyfer prosiectau sy'n helpu merched
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Pryderon am effaith Brexit ar ferched

8 Hydref 2017 Diweddarwyd 15:20 BST

Mae menywod yng Nghymru'n "fwy bregus" i effeithiau Brexit na menywod mewn rhannau eraill o Brydain, yn ôl Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru.

Mae'r rhwydwaith yn dweud y gallai prosiectau sy'n ceisio gwella cydraddoldeb yn y gweithle fod o dan fygythiad, os nad oes arian Ewropeaidd ar gael i dalu amdanynt.

Mae Helen Bradley, o'r corff Chwarae Teg hefyd yn pryderu, ac eisiau sicrwydd gan Lywodraeth Prydain y bydd yna gyllid ar gyfer prosiectau sydd yn helpu menywod yn y gweithle wedi Brexit.

Wrth ymateb i bryderon y rhwydwaith dywedodd Llywodraeth y DU eu bod wedi ymrwymo i "sicrhau bod merched yn cael yr un cyfleoedd a dynion er mwyn gwireddu eu potensial yn y gweithle."