Pro 14: Gweilch 18-19 Scarlets

Scarlets Image copyright Huw Evans picture agency

Gêm o ddau hanner gwrthgyferbyniol oedd y darbi rhwng y Gweilch a'r Scarlets.

Yn yr hanner cyntaf y Gweilch aeth a hi wrth chwarae yn dynn a chorfforol a phan chwibanodd y dyfarnwr ar yr hanner roedden nhw 9 i 0 ar y blaen diolch i droed gywir Dan Bigger.

Fe fethodd Rhys Patchell ddwy gic gosb i'r Scarlets ac roedd tactegau rheolwyr y Gweilch o ddewis pac mawr cryf i reoli'r meddiant ac atal y Scarlets rhag cael fawr o bêl lân i'w weld yn talu ar ei ganfed.

Doedd yna ddim dwywaith nad oedd y Gweilch wedi chwarae yn well yn yr hanner cyntaf nag oedden nhw wedi chwarae drwy ddechrau'r tymor.

Ar ôl yr egwyl fodd bynnag cafodd y gêm ei gweddnewid yn llwyr gyda dau gais i'r Scarlets gan y mewnwr Gareth Davies. Sgoriwyd y cyntaf yn syth ar ôl ail ddechrau ond trosodd Bigger gic gosb arall o fewn munudau i wneud y sgôr yn 12-5.

Gêm glos

Cafodd Gareth Davies ei ail gais ar ôl bylchiad gwych gan y canolwr Hadleigh Parks ac ar ôl trosiad llwyddiannus Rhys Patchell roedd hi'n gyfartal. Troed Bigger fodd bynnag aeth a'r Gweilch driphwynt ar y blaen eto.

Ond ar ôl iddyn nhw fynd lawr i bedwar dyn ar ddeg fe ildiodd y Gweilch gais arall ar ôl i flaenwyr y Scarlets wthio dros y llinell gais o sgarmes symudol.

Samson Lee wnaeth durio'r bêl a throsodd Patchell y cais eto. Roedd hi'n glos 19 -15 ac fe ddaeth hi hyd yn oed yn glosiach ar ôl i Bigger lwyddo efo'i chweched cic gosb.

19- 18 oedd y sgôr derfynol a'r Scarlets yn ennill am y tro cyntaf ers tro yn Stadiwm Liberty. Hon oedd eu pumed buddugoliaeth allan o chwech y tymor hwn.

Colli pump o'r bron ydi hanes y Gweilch, y dechreuad gwaethaf i unrhyw dymor iddyn nhw ers 2003.