Addysg Gymraeg: 'Angen arweiniad gwell'
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Addysg Gymraeg: 'Angen arweiniad gwell gan y Llywodraeth'

6 Hydref 2017 Diweddarwyd 23:05 BST

Mae Aled Roberts - y cyn Aelod Cynulliad wnaeth gynnal adolygiad brys i ddarpariaeth addysg Gymraeg yn dweud bod yn rhaid i Lywodraeth Cymru roi gwell arweiniad yn y maes.

Mae wedi dod i'r amlwg fod y gwariant ar addysg Gymraeg yn anghyson o sir i sir.

Gyda disgwyl iddo ymateb i'r adolygiad yn y Senedd wythnos nesaf, mae Gweinidog y Gymraeg wedi dweud yn barod bod angen addasu a moderneiddio er mwyn cyrraedd y nod o filiwn o siaradwyr.

Adroddiad Dafydd Evans.