Pro 14: Gleision 43-29 Dreigiau

tyler morgan Image copyright Huw Evans picture agency
Image caption Roedd perfformiad Tyler Morgan i'r Dreigiau yn un o uchafbwyntiau yr hanner cyntaf

Roedd 'na fuddugoliaeth i'r Gleision ym Mharc yr Arfau nos Wener mewn gêm llawn cyffro - gêm a welodd ddeg cais i gyd.

Roedd yna hanner cyntaf rhyfeddol yn llawn sgôr. Wedi pedair munud roedd 'na bwyntiau i'r Dreigiau wrth i Adam Warren sgorio cais a chafwyd trosiad llwyddiannus gan Gavin Henson.

Ond gyda dim ond 14 chwaraewr, ymatebodd y Gleision yn gyflym drwy ddod yn gyfartal wrth i Kristian Dacey sgorio cais ac wrth i Jarrod Evans sicrhau'r trosiad.

O fewn dim dyma'r Dreigiau yn ymateb gan roi'r ymwelwyr saith pwynt ymhellach ar y blaen. Elliot Dee oedd yn gyfrifol am y cais y tro hwn a chic anferth gan Henson yn gwneud y sgôr yn 7-14.

Daeth tri phwynt arall i'r Gleision wrth i Evans sicrhau cic gosb ond ymestyn y bwlch ymhellach a wnaeth y Dreigiau. George Gasson a sgoriodd y cais gyda chymorth Tyler Morgan ac roedd cic Henson unwaith eto yn llwyddiannus. Y sgôr ar hanner amser oedd 10-21.

Y Gleision yn ymladd yn ôl

Y Gleision a sicrhaodd y pwyntiau cyntaf ym mhum munud cyntaf yr ail hanner wrth i Matthew Morgan sgorio cais ac unwaith eto roedd yna gicio llwyddiannus gan Evans i ddod â'r tîm cartref o fewn pedwar pwynt. Ond ymestynnodd y bwlch yn fuan wrth i gic gosb Henson sicrhau tri phwynt arall.

Wedi awr ar y cloc roedd 'na gais gan Tom James i'r Gleision ond methiant fu ymdrech Evans y tro hwn i sicrhau trosiad. Ond roedd yna lwyddiant pellach i'r Gleision wrth i Alex Cuthbert, Jarrod Evans a Matthew Morgan sgorio ceisiau ac unwaith eto roedd yna gicio llwyddiannus gan Evans.

Cyn ildio roedd yna gais gysur gan Lloyd Fairbrother i'r Dreigiau - cais a sicrhaodd iddynt bwynt bonws.

Perfformiad ysgubol gan Y Gleision yn yr ail hanner a'r tîm cartref felly yn ennill o 43 i 29.