Neilltuo £1.1m am adeilad newydd posib i’r Cynulliad

Ty Hywel Image copyright Google
Image caption Rhentu Tŷ Hywel mae'r Cynulliad, ond maen nhw'n berchen ar adeilad y Senedd drws nesaf

Mae'r corff sy'n rhedeg y Cynulliad wedi neilltuo £1.1m dros y tair blynedd ariannol nesaf ar gyfer cynlluniau posibl i godi adeilad newydd.

Mae Comisiwn y Cynulliad yn dweud bod lle yn adeilad Tŷ Hywel, ger y Senedd ym Mae Caerdydd, "dan bwysau".

Bydd yr arian - £700,000 y flwyddyn nesaf a £200,000 yn y ddwy flynedd wedi hynny - yn cael ei wario dim ond os yw penderfyniad yn cael ei wneud i fwrw 'mlaen â chais cynllunio ar gyfer adeilad newydd.

Dywedodd llefarydd ar ran y comisiwn nad oes "unrhyw benderfyniadau wedi'u cymryd ar sut i fynd i'r afael â'r prinder lle, gan gynnwys rhentu, adnewyddu neu adeiladu o'r newydd".

Mae "gwaith dichonoldeb cychwynnol" wedi nodi y byddai angen adeilad o 80,000 - 105,000 troedfedd sgwâr er mwyn bodloni gofynion y Cynulliad.

Image caption Cafodd Comisiwn y Cynulliad ei sefydlu yn 2007

Yn ôl cyllideb ddrafft 2018-19, mae'r Cynulliad yn "ymestyn ei swyddogaethau sylfaenol i ymgysylltu â phobl Cymru ac i graffu ar y llywodraeth yn briodol, drwy gyfnodau o gynnwrf cyfansoddiadol ac economaidd mawr".

Mae'n ychwanegu: "Mae'r achos ar gyfer llety ychwanegol yn cael ei lywio gan yr angen i sicrhau y gall ein Hystâd ddarparu cartref priodol i'r Cynulliad, sy'n parhau i esblygu, gan ysgwyddo rhagor o bwerau a chyfrifoldebau.

"Gyda rhagor o bwerau datganoledig, ac wrth i'r Cynulliad symud i gyfnod pan nad yw'r DU yn yr Undeb Ewropeaidd mwyach, mae mwy o angen nag erioed am ystâd sy'n gwella proffil Cymru yn rhyngwladol, yn annog ymgysylltu â'r cyhoedd ac sy'n gwneud gwaith y Senedd yn fwy hygyrch i ddinasyddion Cymru."

Mae 452 swydd llawn amser yn y comisiwn, ac mae 18 o swyddi gwag hefyd.

Roedd gan y comisiwn 312 o staff llawn amser pan ddaeth i fodolaeth ym mis Mai 2007 o dan newid i'r gyfraith sefydlodd Llywodraeth Cymru ar wahân i'r Cynulliad.

Pynciau Cysylltiedig