TGAU: Bwlch rhwng y tlawd a'u cyd-ddisgyblion yn ehangu

Ystafell ddosbarth
Image caption Mae'r canlyniadau'n dangos cynnydd yn y bwlch sydd rhwng y plant o gefndiroedd tlawd a disgyblion eraill

Mae'r bwlch canlyniadau pynciau craidd TGAU rhwng plant tlotaf a'u cyd-ddisgyblion wedi cynyddu, yn ôl ystadegau.

Bellach 28.5% o'r plant blwyddyn 11 sy'n cael cinio ysgol am ddim sy'n llwyddo cael pump A* i C gan gynnwys Cymraeg neu Saesneg a mathemateg.

Y bwlch rhyngddyn nhw a'r disgyblion eraill yn 2017 oedd 32.3% - 1.1% yn fwy nag yn 2016.

Mae lleihau'r bwlch hwnnw'n un o brif amcanion cynllun gweithredu Llywodraeth Cymru, gafodd ei gyhoeddi'r wythnos ddiwethaf.

Dywedodd ystadegwyr hefyd bod angen gofal o ran cymharu â chanlyniadau blaenorol achos newidiadau i'r arholiadau.


Canlyniadau TGAU 2017

  • 54.6% o'r holl ddisgyblion gafodd bump A* i C gan gynnwys Cymraeg neu Saesneg a mathemateg - 60.3% oedd hyn yn 2016.
  • Cafodd 63.6% o ddisgyblion blwyddyn 11 A* i C mewn Saesneg - i lawr o 69.3% y llynedd.
  • Ar gyfer Cymraeg iaith gyntaf, cafodd 73.2% A* i C - llai na'r 75.1% y llynedd. Ond ar gyfer TGAU Cymraeg a Saesneg, canlyniad y cwrs iaith oedd yn cael ei gyfrif eleni - nid y marc gorau o'r cwrs iaith neu lenyddiaeth, fel yn y blynyddoedd blaenorol.
  • Roedd 'na hefyd ddau bwnc TGAU mathemateg newydd ar gyfer 2016-17. O gymryd y canlyniad gorau o'r ddau, cafodd 62.5% A* i C, i lawr o 66.9% o'r flwyddyn flaenorol.

Fe ddywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru bod newidiadau i bolisïau yn golygu bod toriad rhwng canlyniadau eleni a'r llynedd.

Ond dywedodd hefyd bod y bwlch rhwng y disgyblion tlotaf a'u cyd-ddisgyblion "wedi lleihau yn sylweddol dros y ddegawd ddiwethaf".

Ychwanegodd y llefarydd bod mynd i'r afael â'r bwlch "wrth galon ein cynllun gweithredu newydd ar gyfer addysg".

Mae'r llywodraeth hefyd yn dweud eu bod yn buddsoddi mwy na £90m y flwyddyn i gefnogi'r disgyblion mwyaf difreintiedig.

Pynciau Cysylltiedig