Express Motors: Cyhuddo saith person o dwyll

Bysus
Image caption Roedd Gwasanaeth Erlyn y Goron wedi ymchwilio i weithgareddau cwmni Express Motors

Mae saith o bobl wedi cael eu cyhuddo o dwyll wedi ymchwiliad i gwmni bysiau o'r gogledd.

Dywedodd Heddlu Gogledd Cymru bod pob cyhuddiad yn ymwneud ag Express Motors o Benygroes, Gwynedd.

Roedd y busnes yn destun ymchwiliad gan Uned Achosion Cymhleth Gwasanaeth Erlyn y Goron.

Mae'r saith person wedi eu cyhuddo mewn cysylltiad â nifer o droseddau dan y Ddeddf Twyll, gan gynnwys cynllwynio i dwyllo drwy ddweud anwiredd.

Byddan nhw'n ymddangos yn Llys Ynadon Caernarfon ar 23 Tachwedd.