'Dwi'n teimlo 'mod i'n broblem'
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

'Dwi'n gweld fy hun yn broblem,' meddai dioddefwr MS

5 Hydref 2017 Diweddarwyd 14:11 BST

Mae Glyn Furnival-Jones o Gaerdydd yn byw gyda sglerosis ymledol ac mae'n defnyddio cadair olwyn a sgwter.

Mae gyrwyr tacsis wedi gwrthod mynd ag o adref sawl gwaith, meddai, am eu bod nhw'n meddwl na fydd o eisiau teithio'n bell ac yn "ormod o drafferth iddyn nhw".

Dydd Iau, mae elusen Anabledd Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddefnyddio pwerau newydd i wneud yn siŵr bod pobl sydd ag anableddau yn cael eu trin yn deg gan yrwyr tacsis.