Tynnu meddyg o'r gofrestr am annog plentyn i gael rhyw

Thomas Jenkins Image copyright Cavendish Press
Image caption Roedd Thomas Jenkins yn eil ail flwyddyn ar gwrs seiciatreg yn Ysbyty Maelor Wrecsam

Mae meddyg gafodd ei ddal yn ceisio annog bachgen ifanc i gael rhyw gydag o wedi cael ei dynnu oddi ar y gofrestr feddygol.

Roedd Thomas Jenkins, 28, wedi defnyddio ap cymdeithasol Grindr i gysylltu gyda rhywun roedd o'n meddwl oedd yn fachgen 13 oed am ryw.

Ond swyddog heddlu oedd yn rheoli'r cyfrif, ac fe gafodd ei arestio yn Ysbyty Maelor Wrecsam.

Roedd Jenkins yn gweithio yn yr ysbyty fel rhan o gwrs seiciatreg, a hynny dwy flynedd ar ôl cymhwyso fel meddyg ym Mhrifysgol Caerdydd.

Fe wnaeth Jenkins, oedd yn byw ym Manceinion ar y pryd, gyfaddef iddo annog bachgen 13 oed i gymryd rhan mewn gweithgaredd rhyw.

Yn Llys y Goron Manceinion, cafodd orchymyn i gymryd rhan mewn cwrs i droseddwyr rhyw am dair blynedd, a bydd ei enw ar y gofrestr troseddwyr rhyw am bum mlynedd.

Dywedodd cyfreithiwr ar ran y Cyngor Meddygol Cyffredinol bod y drosedd mor ddifrifol fel bod gallu Jenkins i weithio fel meddyg wedi ei ddifetha.