Lluniau: Pontydd Cymru

pont
Image caption Pont enwog Thomas Telford oedd y gynta' ond fydd 'na drydedd pont dros y Fenai erbyn 2021?

Mae 'na gynlluniau i godi trydedd bont dros afon Menai oherwydd y trafferthion traffig difrifol sydd yna ar brydiau rhwng Ynys Môn a'r tir mawr.

Dyma i chi rai o bontydd trawiadol eraill Cymru :

Image copyright Dean Merry
Image caption Golygfa drawiadol o Bont Gludo Casnewydd gyda'r nos
Image copyright Ieuan Evans
Image caption Pont Bermo
Image copyright Dean Merry
Image caption Pont droed yng nghanol Casnewydd
Image caption Tollbont Pwll Penmaen ger Dolgellau
Image copyright Alun Williams
Image caption Pont Fawr, Llanrwst
Image copyright Dean Merry
Image caption Yr haul yn machlud dros Ail Bont Hafren
Image caption Pont Minllyn sy'n croesi afon Dyfi ger Dinas Mawddwy
Image copyright Dean Merry
Image caption Traphont Cefn Coed, ger Merthyr Tudful
Image copyright Dean Merry
Image caption Pont Monnow, Trefynwy