Dau lanc yn euog o ddynladdiad dyn busnes yn y Rhyl

Amarjeet Singh-Bhakar Image copyright Family photo
Image caption Bu farw Amarjeet Singh-Bhakar wedi digwyddiad yn Y Rhyl

Mae dau fachgen 16 oed o ardal Y Rhyl wedi cyfaddef dynladdiad dyn busnes yn y dref fis Ebrill y llynedd.

Fe wnaeth y ddau, nad oes modd eu henwi oherwydd rhesymau cyfreithiol, ladd Amarjeet Singh Bhakar mewn ffrae ynglŷn â chyffuriau.

Clywodd Llys y Goron yr Wyddgrug fod Mr Bhaker, yn wreiddiol o Fanceinion, wedi ei drywanu mewn ffrwgwd rhwng dau giang, un o'r Rhyl a'r llall o Fanceinion.

Yn ôl yr erlyniad roedd y ffrae ynglŷn â gwerthu a chyflenwi canabis yn y dref.

Yn wreiddiol roedd y ddau wedi eu cyhuddo o lofruddiaeth, ond yn dilyn trafodaethau cyfreithiol fe wnaeth yr erlyniad benderfynu derbyn ple o euog i ddynladdiad, oherwydd ddiffyg bwriad.

Fe wnaeth y ddau hefyd bledio'n euog i gyhuddiad o anafu cefnder Mr Bhaker, Amar Bahakar Singh, a chyhuddiad o ymddygiad bygythiol.

Cafodd y ddau eu cadw yn y ddalfa tra'n aros eu dedfryd.

Euog o gyhuddiadau trais

Mae pum dyn arall a llanc hefyd wedi pledio'n euog i gyhuddiadau o fod yn rhan o'r trais ddigwyddodd cyn marwolaeth Mr Bhakar.

Fe wnaeth bachgen 16 oed o ardal Fanceinion bledio'n euog i ymddygiad treisgar, ac fe fydd yn cael ei ddedfrydu'n ddiweddarach.

Plediodd Mohanjeet Singh, 18 oed, brawd Mr Bhaker, yn euog i gyhuddiad o ymddygiad treisgar.

Fe wnaeth Amar Bahakar Singh, 28, cefnder i Mr Bhaker, bledio'n euog i ymddygiad treisgar.

Cafodd y ddau eu rhyddhau ar fechnïaeth ar yr amod nad ydynt yn dychwelyd i Gymru cyn cael eu dedfrydu.

Fe wnaeth dyn arall, Daniel Kenneth Swann, 44 oed o'r Rhyl, bledio'n euog i ymddygiad treisgar. Cafodd ei ryddhau ar fechnïaeth tan ei ddedfrydu.

Fe wnaeth Ameer Wahid, 24 a Sanah Ullah, 31, y ddau o ardal Fanceinion bledio'n euog i gyhuddiad o ymddygiad bygythiol. Cafodd Wahid ei ddedfrydu i bedwar mis o garchar ac Ullah, pum mis.

Clywodd y llys y byddai'r ddau yn cael eu rhyddhau ar unwaith gan eu bod eisoes wedi treulio tua 11 mis dan glo.

Pynciau Cysylltiedig